Advertisement

เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย

0
เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย
เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย

Advertisement

เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย มาฝากทุกท่านครับ

เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย
เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย

เนื้อเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อร้องเพลงชาติไทย ไฟล์ word

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อร้องเพลงชาติไทย ไฟล์ PDF

เพลงสรรเสริญพระบารมี

คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย

เรื่องที่น่าสนใจ : วิธี เช็กเบอร์มิจฉาชีพ วิธีตรวจสอบเบอร์มิจฉาชีพ เช็กง่ายๆ ได้ทั้งระบบ AIS TRUE DTAC updateล่าสุด 2567

ประวัติเพลงชาติไทย

สำหรับเนื้อเพลงชาติไทยฉบับแรก ประพันธ์เนื้อร้องโดย ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) ในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นฉบับไม่เป็นทางการ และเป็นฉบับต้องห้าม ประพันธ์ในรูปฉันทลักษณ์แบบกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ความยาว 4 บท แต่ละบทมี 4 วรรค ก่อนที่รัฐบาลจะมีการจัดประกวดเนื้อเพลงชาติใหม่ในปี พ.ศ. 2477  ดำเนินการประกวดเพลงชาติ 2 แบบ คือ เพลงชาติแบบไทย (ประพันธ์ขึ้นโดยดัดแปลงจากดนตรีไทยเดิม) และเพลงชาติแบบสากล แต่ท้ายที่สุดรัฐบาลตัดสินใจใช้เพลงชาติแบบสากล และไม่เสนอเพลงชาติแบบไทยให้ประกาศรับรองเป็นเพลงชาติ

สำหรับ เพลงชาติแบบสากล ได้ใชทำนองเพลงที่ประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์ บทร้องได้เลือกบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา เพิ่มเติมกับบทร้องชนะเลิศ และได้เพิ่มบทร้องของนายฉันท์ ขำวิไล ซึ่งเป็นบทร้องที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเข้าอีกชุดหนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ประกาศรับรองให้เป็นบทร้องเพลงชาติฉบับราชการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 รูปแบบเป็นกลอนแปด ยาว 4 บท บทละ 4 วรรค และใช้เวลาร้องนานถึง 3 นาที 52 วินาที

ภายหลังปี พ.ศ. 2482 ประเทศสยาม เปลี่ยนชื่อเป็น ประเทศไทย ทางรัฐบาลจึงได้ประกวดแต่งเนื้อร้องเพลงชาติไทย ให้สอดคล้องกับชื่อประเทศไทย โดยใช้ทำนองของพระเจนดุริยางค์อยู่เช่นเดิม และกำหนดความยาวเพียง 8 วรรคเท่านั้น โดยเนื้อเพลงที่ชนะเลิศเป็นของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ประกวดในนามกองทัพบก และนำมาใช้จริงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับคำจากต้นฉบับที่ชนะการประกวดเล็กน้อย

เนื้อเพลงชาติไทย และ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย
เนื้อเพลงชาติไทยและ เนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ประวัติเพลงชาติไทย

ขอบคุณที่มาจาก : google.com