เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

0
1194
ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย และ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด
ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย และ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

การสอบใบขับขี่รถยนต์กับจักรยานยนต์เป็นข้อสอบชุดเดียวกัน เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด มีทั้งหมด 50 ข้อ ซึ่งผู้สอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องทำข้อสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป หรือ 90% ถึงจะผ่านการทดสอบใน การสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ภาคทฤษฎี วันนี้ ประกาศผลดอทคอม จึงนำไฟล์ คําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และ เฉลยอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอบใบขับขี่มาฝากกัน ไปดูกันเลยครับ

ใบขับขี่ (Driving License) คือ ใบอนุญาตให้เราสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่รถจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย มีโทษทางแพ่งรวมถึงจะเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถด้วย

ประโยชน์ของใบขับขี่ ในปี 2567 
เป็นหลักฐานยืนยันแสดงว่าบุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่าง ๆ จริง ถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาต และผ่านการทดสอบจากกรมขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ใบขับขี่ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ดังนี้
1.ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากประกันภัยต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นข้ออ้างเพื่อการยกเว้นความรับผิดชอบได้ หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้โดยอ้างว่าผู้เสียหายไม่มีใบอนุญาตขับขี่
2.ในกรณีที่โดนตำรวจจราจรเรียกตรวจ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้น
3.ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อม

เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด
เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

Advertisement

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย และ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ 2567 หมวดที่ 1 หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ 2566หมวดที่ 2 หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่2567 หมวดที่ 3 หมวดเครื่องหมายพื้นทาง คลิกที่นี่ 

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่2566 หมวดที่ 4 หมวดป้ายบังคับ คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่2566 หมวดที่ 5 หมวดป้ายเตือน คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่2567 หมวดที่ 6 หมวดป้ายแนะนำ คลิกที่นี่

เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด
เฉลยคําตอบอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 และแนว ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่2566 หมวดที่ 7 หมวดมารยาทและจิตสำนึก คลิกที่นี่

Advertisement

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 8 หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์  แนวข้อสอบใบขับขี่ หมวดที่ 9 หมวดการบำรุงรักษารถ คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม
อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 สำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับขี่ หรือใบขับขี่ปี 67 คลิกที่นี่

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 พร้อมแนะนำ วิธีการ ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2567

อบรมใบขับขี่ออนไลน์2567 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ต่อใบขับขี่ 2567 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 พร้อมแนะนำ วิธีการ ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2567

อบรมใบขับขี่ออนไลน์2567 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

ข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลย และ แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ครบทั้ง 9 หมวด

Advertisement

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ DLT e-learning วิธีการสมัคร อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แบบละเอียด ข้อมูลล่าสุด ปี 2567

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 วิธีอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ทำอย่างไร ผ่าน DLT e-Learning

ขอบคุณเนื้อหาจาก SILKSPAN