Advertisement

เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Advertisement

เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 รอดาวน์โหลดได้ที่นี่

สวัสดีครับทุกท่านงวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆทั่วไทย มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 มาให้ทุกท่านได้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
เฉลยข้อสอบnt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 เรามาทำความรู้จักกับการสอบ NT กันก่อนดีกว่าครับ

การสอบ NT ปีการศึกษา 2566 คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2566 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

สำหรับไฟล์ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2567 ปีการศึกษา 2566 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด : เฉลยข้อสอบ nt ป.3 67(ปีการศึกษา 2566) 

ดาวน์โหลด : ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2566

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอบ NT ป.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอบ RT ป.1 คลิกที่นี่

โครงสร้างข้อสอบTest Blueprint 2566 NT ป.3 ด้านคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

โครงสร้างข้อสอบTest Blueprint 2566 NT ป.3 ด้านภาษาไทย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงสร้างข้อสอบTest Blueprint 2566 NT ป.3 ด้านคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ โครงสร้างข้อสอบTest Blueprint 2566 NT ป.3 ด้านภาษาไทย คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ
แนวข้อสอบnt ป.3 เพื่อเตรียมสอบ NT 2567 รวมข้อสอบ ปีการศึกษา 2555-2565
ประกาศผลสอบNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล คะแนนNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.

เฉลยข้อสอบ nt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
เฉลยข้อสอบnt ป.3 2567 (ปีการศึกษา 2566) ที่จัดสอบ NT ในวันที่ 28 ก.พ. 67 และจะประกาศผลสอบ nt ป.3 ในวันที่ 30 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่