Advertisement

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดร่างไว้ดังนี้

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. เกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากร คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอบท้องถิ่น 2566 เปิดสอบ ท้องถิ่น 2566 สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

ผลสอบรอง ผอ.เขต 2566 ภาค ก ประกาศผลสอบ ภาค ก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

สอบครูผู้ช่วย 66 สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 นโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 ประกาศผลการย้ายครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. เช็คที่นี่