อยากจะเป็นครูเริ่มต้นอย่างไรดี

0
73

มีหลายคนมักจะถามมาว่า “อยากเป็นครูจะเริ่มต้นอย่างไรดี?”

นึกในใจ “อยากเป็นครูก็เรียนครูซิคะ” คนเก่งๆ หลายคนก็เถียงว่า เรียนครูไม่รู้วิชากการนั้นๆ ลึกซึ้ง ไปเรียนสายตรงของวิชานั้นดีกว่า  พอเรียนจบมาก็โวยวายๆ กีดกันบ้างละ ใจแคบบ้างละ จะฟ้องศาลปกครองบ้างละ แหมๆๆๆ เจอคนเก่งแบบนี้เข้า เพลียใจอย่างแรงค่ะ

หลายครั้ง มักบอกผู้ถามเสมอว่า วงการครูเรา อยากได้ “คนดี” ก่อนค่ะ เพราะคนดี เมื่อเข้าไปเป็นครู เจอนักเรียนหลากหลายรูปแบบ เขาจะพยายามพัฒนาตนเองให้เท่าทันเด็กตลอด และพยายามที่จะให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการตามควรในสิ่งที่หลักสูตรกำหนด หลักใหญ่คือ อ่านออกเขียนได้และคิดคำนวนได้ ท้ายที่สุด ครูคนนี้จะมีความเชี่ยวชาญในระดับขั้นี่เราเรียกว่า “เก่ง” เอง

แต่เมื่อไรที่ได้ “คนเก่ง” มาก่อน กลุ่มนี้เมื่อเจอปัญหาเด็กเข้า มักจะทิ้งเด็ก และคิดเสมอว่าเด็กโง่ เรียนไม่ได้ ตัวเขาเองถ่ายทอดและสอนได้ดีอยู่แล้ว เด็กไม่รู้เรื่องเอง แล้วก็พะนอเฉพาะเด็กเก่งแทน

ส่วนกลุ่มที่ไม่มีอะไรจะทำเลยมาเป็นครูนั้น ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ และพยายามแก้ไขกันต่อไปค่ะ

วันนี้หยิบเอา “อยากเป็นครูจะต้องทำอย่างไรมาฝากค่ะ

Advertisement

เนื้อความมาจากหน่วยงานของ ก.ค.ศ. ผู้ซึ่งมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้เข้ามาเป็นครู ดังนี้ค่ะ

ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพ ต้อง
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ในคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกให้โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Advertisement

4. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

บันทึกนี้เขียนโดย : somkamol srisungnern