อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น

0
96
อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น
อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น

อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับการ อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียนฟรี https://sites.google.com/nidtep.go.th/upskill-reskill

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/

อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill  สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น
อบรมออนไลน์2567 หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

📢สคบศ. เปิดรับสมัคร 😊
ผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตร Upskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools
💻ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 🎥
📋รุ่นที่ 8 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567
📋รุ่นที่ 9 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
📋รุ่นที่ 10 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567
** จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น **
📍ลงทะเบียนฟรี https://sites.google.com/nidtep.go.th/upskill-reskill

🖊สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
🗒ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

อบรมออนไลน์ 2567 หลักสูตร Upskill & Reskill  สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น
อบรมออนไลน์2567 หลักสูตรUpskill & Reskill สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ไปกับ Digital Tools จำกัดจำนวนรุ่นละ 90 ท่านเท่านั่น