Advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”

0
อบรมออนไลน์ หลักสูตร
อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”

Advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”
อบรมออนไลน์ หลักสูตร “Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”

ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยคือการที่ครูจะสอนได้ดีนั้นจำเป็นต้องศึกษาเด็ก ยิ่งกว่านั้นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมองมนุษย์ยั้งเน้นความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วงของ 5 ของปีแรกของชีวิตว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ และเด็กจำเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรัก การโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็กเพื่อให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ

“ การจัดการศึกษาปฐมวัย ” หมายถึง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน ) ซึ่งการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สำคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง

ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความรู้ในวิชาต่างๆ ร่วมมือกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) สอนเด็กให้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผล ต้องมีคุณสมบัติหลากหลาย และบทบาทของครูปฐมวัยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ

อบรมหลักสูตร "Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”
อบรมหลักสูตร “Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.”

วันนี้ประกาศผลดอทคอม จึงนำหลักสูตรอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Upskill ครูปฐมวัย สร้างเด็กพัฒนาการสมวัยรอบด้าน: การจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการตามแผน อปท.” มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

สมารถสมัครได้ที่นี่ :: https://form.jotform.com/221234004418442?fbclid=IwAR2rbMVe0HxbKb7ufdneWfgLT5lSorxLOnrIiX1HEbDkGzE9sRT9YiiRe_0

วันอบรม : เสาร์ที่ 23 มีนาคม 67 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ : รศ. ดร. ชลาธิป สมาหิโต (ดร.ฝน)
กรอบเนื้อหา : การบูรณาการ 4 สาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) กับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คุณครูที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล เพื่อรับ Link และข้อมูลในการเข้าร่วมงานอบรม
พร้อมรับใบวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด โทร : 083-609-9638