Advertisement

อบรมออนไลน์หลักสูตรโค้ดดิ้ง 2567 อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี จาก สสวท. ปี 67

0
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

Advertisement

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

อบรมออนไลน์ฟรีได้เกียรติบัตร หลักสูตร โค้ดดิ้ง จาก สสวท. หลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัล รุ่นที่2 ใช้เวลา 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรจาก สสวท. วันนี้ประกาศผลดอทคอม จะพาเพื่อนๆ ไปใช้เวลาว่างจากงานมา อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท. กันค่ะ

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

อบรม คือ ความหมายตามพจนานุกรม

ก. แนะนําพรํ่าสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย แนะนําชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ขัดเกลานิสัย บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ บ่มนิสัย เป็น อบรม บ่มนิสัย. นั่นเองค่ะ  ตัวอย่างเช่น ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน,  แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย

คำว่าอบรมออนไลน์ คือ

อบรม ออนไลน์ หรือ อบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ดังนี้
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทุกเวลาสำหรับผู้เรียน
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง

การอบรมออนไลน์ในปี 2567 นั้นทำอย่างไรบ้าง ช่วงนี้มีสถาบันมากมายเปิด อบรมออนไลน์ในปี 2567 เพื่อนๆแค่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมก็สามารถเข้าลิ้งค์เนื้อหาที่เพื่อนๆสนใจอบรมออนไลน์กันได้ง่ายๆเลยค่ะ และวันนี้ประกาศผลดอทคอมมีหลักสูตรของ สสวท. มาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะ

อบรมออนไลน์ฟรีได้เกียรติบัตร หลักสูตรโค้ดดิ้ง จากสสวท. หลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 เวลา 12 ชั่วโมง อบรมฟรีได้เกียรติบัตร จาก สสวท. อบรมได้แต่แต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2567

สสวท. เชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือบุคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรีหลักสูตรออนไลน์จาก สสวท. ปี 2567

หลักสูตรอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรคือ การรู้ดิจิทัล รุ่นที่ 2 และวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ (เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับเนคเทค) รุ่นที่ 2 เมื่ออบรมผ่านแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรผ่านระบบอบรม เปิดรับสมัคร และอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2567 ท่านต้องอบรมด้วยตนเองเท่านั้น หากสอบพบว่าผู้สมัครเข้าอบรมไม่ได้เข้าอบรมด้วยตนเอง สสวท. จะยกเลิกวุฒิบัตรของผู้ที่กระทำการว่าจ้างและรับจ้างอบรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี

สอบถามข้อมูลด้านระบบอบรมได้ที่อีเมล [email protected]

สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่เว็บบอร์ดของแต่ละหลักสูตร หรือทางข้อความผ่านเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

อบรมออนไลน์ฟรีได้เกียรติบัตร จาก สสวท.
อบรมออนไลน์ฟรีได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์คลิ๊ก!

เป็นหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

  1. แนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
  2. นิเวศสื่อและทักษะในศตวรรษที่ 21
  3. การสื่อสารอย่างชาญฉลาด
  4. ความฉลาดทางดิจิทัล
  5. รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
  6. การเตรียมตัวสู่ยุคดิจิทัล

อบรมออนไลน์จำนวนชั่วโมงเรียน

12 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรเกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 70% ขึ้นไป

-แบบฝึกหัดกิจกรรม 80% (ทำแบบฝึกหัดได้ 3 ครั้ง)

-แบบทดสอบประจำวิชา 20% (ทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี 2567

  1. เป็นครูผู้สอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล
  2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ผู้จัดทำหลักสูตรและวิทยากร

ดร.ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก   นักวิชาการอิสระ และนายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์   ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.ธีระ ศิริธีรากุล  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์กัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพฯ
ดร.พัชรพล ธรรมแสง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา
อาจารย์จุฑามาศ มีสุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
อาจารย์ราตรีรัตน์ ใจวงค์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
อาจารย์วชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลพบุรี
อาจารย์ทัศนีย์ กรองทอง ตำแหน่ง ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหาน่าสนใจมากเลยใช่มั้ยหล่ะคะ เตรียมพร้อมแล้วไปอบรมออนไลน์ล่าเกียรติบัตรกันเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ อบรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

กทม. เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 899 อัตรา