Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ.

0
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ.

Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ. เปิดระบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2567

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ.
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร DPA และครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี จาก ก.ค.ศ.

วันนี้ประกาศผลดอทคอม นำของขวัญจาก สำนักงาน ก.ค.ศ ปี 2567มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข” เปิดให้อบรมออนไลน์ได้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น และยังมีอบบรมออนไลน์หลักสูตร “การบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง” สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย ยังสมัครได้ไม่จำกัด อบรมออนไลน์เสร็จมีใบประกาศให้ด้วยนะคะ ก่อนไปดูหลักสูตรเราไปทำความรู้จักกับสำนักงาน ก.ค.ศ กันก่อนค่ะ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลายอย่างตั้งแต่การกำหนด วิธีการ กฎเกณฑ์ และระเบียบการบรรจุครู ไปจนถึงการกำหนดอัตรารายได้ ค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของครู ตลอดจนออกระเบียบ และการบริหารงานหลายๆ องค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารงานครู

“สำนักงาน ก.ค.ศ.” มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาชื่อย่อว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นั่นเองค่ะ

อบรมออนไลน์ฟรี ครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี ครูฉลาดรู้ด้านการเงิน ฟรี

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมออนไลน์ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วยเนื้อหาสาระพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นอย่างครบถ้วน ในกระบวนการวางแผนการเงินอย่างเป็นขั้นตอนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 2 บทเรียน ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น เรียนจบรับใบเกียรติบัตรจาก ก.ค.ศ ได้เลย และยังสามารถนำไปต่อใบประกอบวิชาชีพครูได้ด้วยนะ ประกอบด้วย

บทเรียนที่ 1 การวางแผนการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทเรียนที่ 2 มูลค่าเงินตามเวลาและการจัดการภาระหนี้สิน

สมัครได้ที่ https://lms-user.otepc.go.th/

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ อบรมฟรี มีใบประกาศ ม.มหิดลเปิดคอร์สฟรี”รวมแอปทางลัดช่วยทำงานฉบับมือโปร” มีใบเซอร์มอบให้