Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”

0
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร "Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”

Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์” จากอักษรเจริญทัศน์

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร "Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”

ภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้สร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งต่อตัวเด็กนักเรียนโดยตรง และต่อประเทศในหลากหลายมิติ โดยที่ Starfish Education มุ่งให้ความสำคัญและแก้ไขผลกระทบต่อตัวเด็กใน 3 มิติ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการ และด้านอารมณ์และสังคม และได้ให้ข้อเสนอ 5 มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอย (Education Recovery) สิ่งที่ผู้เรียนควรที่จะได้เรียนรู้ หรือรู้แล้วตามระดับชั้นของตัวเอง แต่นักเรียนไม่รู้หรือ อาจจะเป็นสิ่งนักเรียนเคยรู้แล้ว แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป และไม่ได้ไปโรงเรียนนาน ๆ นักเรียนกลับจำไม่ได้ หรือเด็กเล็กที่เคยช่วยเหลือตัวเองได้ กลับเริ่มทำอะไรไม่ได้ เป็นต้น

วันนี้ ประกาศผลดอทคอม นำคอร์สการอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์” จากอักษรเจริญทัศน์ มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ

อบรมออนไลน์ฟรี "Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”
อบรมออนไลน์ฟรี “Upskill ครูภาษาไทย สอนเด็กประถมฯ อ่านออก เขียนได้ สื่อสารเป็น : สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย เริ่มต้นรู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางศ์”

โดยกรอบเนื้อหาการอบรมออนไลน์ฟรีในครั้งนี้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาวะการถดถอย โดยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย รู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางค์ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งหลักจากการอบรมเสร็จสิ้นท่านสามารถรับใบวุฒิบัตรออนไลน์ได้ภายหลัง และไม่เสียค่าใช้จ่าย งานนี้ฟรี!!! วันอบรมอบรมวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ เปิดจุดเน้นสำคัญ ตั้งแต่พื้นฐานการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่จะมาแก้วิกฤตการเรียนรู้ถดถอย ในเด็กประถมศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์

คุณครูที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล เพื่อรับ Link และข้อมูลในการเข้าร่วมงานอบรมได้เลยค่ะ

กรอบเนื้อหา : แก้ปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย โดยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทย รู้จักพยัญชนะสู่ไตรยางค์ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ทุกท่านพร้อมรับใบวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณครูที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล เพื่อรับ Link และข้อมูลในการเข้าร่วมงานอบรม

สมัครได้ที่ https://form.jotform.com/231758774409468?fbclid=IwAR0onUZ3UyUlItzJ0LsGUEl5UFrudVo_2Pgytc_iV9pL3Wc5x6XK4Ql8hZ0

คุณครูที่ลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบอีเมล เพื่อรับ Link และข้อมูลในการเข้าร่วมงานอบรม

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567

อบรมออนไลน์ฟรี คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับมือใหม่หัด Speak ม.มหิดล เปิดสอนฟรี เรียนจบมีใบประกาศ