ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA

0
114
ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA
ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA

 

ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA
ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA

Advertisement

รายการห้องเรียนอารมณ์ดีสัปดาห์นี้ พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการรับชม >> สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช่องทางการรับชม >> Wiriyah Eduzones

ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA
ห้องเรียนอารมณ์ดี พุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA

Advertisement

 

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสด รายการห้องเรียนอารมณ์ดีสัปดาห์นี้ ไอเดียกิจกรรม Active Learning ที่ใช้ในคลิปการสอน ตาม วPA เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการรับชม >> สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช่องทางการรับชม >> Wiriyah Eduzones

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ CCT หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)