หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ครบ 12 เล่ม

0
1518

มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2537 เชิญดาวน์โหลดทั้ง 12 เล่มในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่ ครับ

Advertisement

 

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1เล่ม1

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.1 เล่ม2

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.2 เล่ม 1

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.2 เล่ม 2

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.3 เล่ม 1

Advertisement

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.3 เล่ม 2

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.5 เล่ม 1

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.5 เล่ม 2

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.6 เล่ม 1

Advertisement

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ป.6 เล่ม 2

ดาวน์โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย มานี มานะ ไฟล์PDF

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ : http://www.radompon.com/weblog/?paged=3