Advertisement

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567

0
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567

Advertisement

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก 2567 สวัสดีครับวันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีข่าวจากสำนักงาน ก.พ. แจ้งแผนการดำเนินการสอบภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการรับสมัคร สอบภาค ก 2567

 1. กรอกและยืนยันการสมัครสอบ อัพโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน                                     วันที่ 19 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 (ชำระเงินได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร)
 2. อัพโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้ที่อัพโหลดผิดพลาด สามารถแก้ไขได้เพียง1ครั้ง ภายในวันที่ 12-22 เมษายน 2567
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 4. ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2567
 5. สอบข้อเขียน วันที่ 5 สิงหาคม 2567 
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 7. สามารถดูผลคะแนนสอบได้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 
 8. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

 1. กรุงเทพฯ และนนทบุรี จำนวน 78,000  ที่นั่ง
 2. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 25,000 ที่นั่ง
 3. ราชบุรี จำนวน 24,000 ที่นั่ง
 4. ชลบุรี จำนวน 28,000  ที่นั่ง
 5. เชียงใหม่ จำนวน 32,000 ที่นั่ง
 6. พิษณุโลก  จำนวน 31,000 ที่นั่ง
 7. นครราชสีมา  จำนวน 26,000 ที่นั่ง
 8. อุดรธานี  จำนวน 20,000 ที่นั่ง
 9. อุบลราชธานี จำนวน 27,000  ที่นั่ง
 10. ขอนแก่น จำนวน 30,000 ที่นั่ง
 11. สุราษฎร์ธานี จำนวน 26,000 ที่นั่ง
 12. สงขลา จำนวน 33,000 ที่นั่ง
  สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก 2567 (Paper & Pencil) 2567
  สำนักงาน ก.พ. เปิดสมัครสอบภาค ก 2567 (Paper & Pencil) 2567

  สมัครได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ฟรี คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับมือใหม่หัด Speak ม.มหิดล เปิดสอนฟรี เรียนจบมีใบประกาศ