สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

0
614
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับ สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ที่ ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 11 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2567และ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

Advertisement

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ ได้มีการจัดงานพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Onsite และ Online ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” ซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมของขวัญวันครู เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เตรียมเปิดใช้ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) ให้คุณครูที่มีความประสงค์จะย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาได้ใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้าย โดยการจัดทำระบบดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” ที่ต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอน นอกจากนี้ยังได้จัดทำระบบ e-Leaning 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร PA เสริมพลังการบริหาร สร้างครูสอนดี ผู้เรียนมีความสุข และ หลักสูตรครูฉลาดรู้ทางการเงิน (Teacher”s Financial Literacy) เปิดให้คุณครูและผู้บริหารที่สนใจเข้ามาพัฒนาทักษะ Up-Skill Re-skill เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการดำเนินชีวิต และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.ค.ศ. จะเปิดให้ใช้งานระบบทั้งหมดดังกล่าว ในวันครู 16 มกราคม 2567 ในการนี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

สำหรับสารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่จ้า!

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

สำหรับสารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่จ้า!

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันครู 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู ประวัติวันครูของไทย เพราะอะไรวันครูไทยจึงกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี (ครั้งที่ 68)

Advertisement

กลอนวันครู 2567 คําอวยพรวันครู 2567 รวมกลอนวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่ 68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
สารวันครูครั้งที่68 ปี 2567 ศธ. แถลงข่าวจัดงานวันครู ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

คําขวัญวันครู 2567 คำขวัญวันครู ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู จาก นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

วันครู 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู ประวัติวันครูของไทย เพราะอะไรวันครูไทยจึงกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี (ครั้งที่ 68)

Advertisement

กลอนวันครู 2567 คําอวยพรวันครู 2567 รวมกลอนวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

วันครู 16 มกราคม 2567 วันครูหยุดไหม 2567 คุรุสภาขอเรียนเชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.ค.ศ.