Advertisement

สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

0
สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

Advertisement

สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.เปิด รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา กรณีพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

ลิงก์ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิชาเอกที่เปิดสอบ คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
1.1 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1,103 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 62 กลุ่มวิชา
1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
(2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิชาเอกที่เปิดสอบ คลิกที่นี่

สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565

 

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565