สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

0
160
สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่
สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

การสอบRT 2567 คืออะไร ?

การสอบRT 67 คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3)เป็นอย่างมากค่ะ

ข้อสอบ RT ป.1 2566 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ RT 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่

สอบ RT 2567 ไปเพื่ออะไร?

การสอบRT ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั่นเอง

สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่
สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

Advertisement

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ RT ปี 2567?

Advertisement

กลุ่มเป้าหมายการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ใครเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ RT ปีการศึกษา 2566 สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 ?

สำหรับแบบทดสอบหรือข้อสอบ RT นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือสทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการใช้วัดความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศ

การจัดสอบ RT ป.1 2567 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี ในปีนี้สอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ RT ปีการศึกษา 2566 ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

Advertisement

การประกาศผลสอบอาร์ที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่
สอบrt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่
สอบ rt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่
สอบrt ป.1 2567 วันไหน ข้อสอบ RT 2567 รวบรวมข้อมูลการสอบ RT ป.1 ปี 2567 ทั้งหมดไว้ที่นี่

ดาวน์โหลด ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2566 สอบ RTปีพ.ศ.2567 สำหรับเตรียมสอบปี 2568
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567 รออัพเดต

ดาวน์โหลด ข้อสอบ rt ป.1 ปีการศึกษา 2565 สอบ RTปีพ.ศ.2566 สำหรับเตรียมสอบปี 2567
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2565 สอบปี 2566 คลิกที่นี่