สอบ o-net 2566 วันไหน เช็กกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ที่นี่

0
576

สอบ o-net 2566 วันไหน เช็กกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ที่นี่

 

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
สอบo-net 2566วันไหน เช็กกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ที่นี่

Advertisement

ในทุกปีหลายคนอาจจะได้ยินว่ามีการจัดสอบโอเน็ต แต่หลายท่านยังสงสัยว่า สอบ o-net 2566 วันไหน เราสามารถมาเช็กกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 ที่ว่าจะมีการสอบในเดือน ก.พ. 2566 ได้จากข้อมูลที่นี่

หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบกำหนดการสอบโอเน็ต เพื่อให้เข้าใจการสอบมากขึ้น ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตดังนี้ครับ

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566
สอบo-net 2566วันไหน เช็กกำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566 ที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ม.3 วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาทีนธ์ 2566

Advertisement

 

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ม.6 วันเสาร์ ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 14.30 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 120 นาที
เวลา 11.30 – 13.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 120 นาที

สอบ o-net 2566 วันไหน สอบโอเน็ต 66 กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่