สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน ได้ที่นี่

0
311
สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 67 วันไหน ได้ที่นี่
สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 67 วันไหน ได้ที่นี่

สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน ซึ่งเป็นคำถามที่หลายๆคนกำลังมีความสงสัยอยู่นั้นเอง สำหรับการสอบโอเน็ตนั้นเป็นการทดสอบระดับชาติสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นป.6 ม.3 ม.6 โดยมีราละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้ครับ

สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 67 วันไหน ได้ที่นี่
สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน ได้ที่นี่

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา สอบ O-NET มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) นี้ใช้ในการทดสอบ โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยการ สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างครับ

 

สำหรับปฏิทินสอบ o-net 2567 ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดในการสอบของแต่ละระดับชั้นดังนี้ครับ

ระดับชั้น ป.6 สอบโอเน็ต วันที่ 10 ก.พ. 2567 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสอบโอเน็ต หรือ กำหนดการสอบโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียด ตารางสอบโอเน็ต ดังนี้

เวลา 09.00 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ระดับชั้น ม.3 สอบโอเน็ต วันที่ 11 ก.พ. 2567 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินสอบโอเน็ต หรือ กำหนดการสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียด ตารางสอบโอเน็ต ดังนี้

เวลา 08.30 – 10.00 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น.  สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.00 – 14.30 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ระดับชั้น ม.6 สอบโอเน็ต วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.6 รอบที่ 1-4 วันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

เวลา 08.00 – 09.30 น.  สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 09.45 – 11.15 น.  สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 12.15 – 13.45 น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90นาที

เวลา 14.00 – 15.30 น.  สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.45 – 17.15 น.  สอบวิชาสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 10 ก.พ. 2567

Advertisement

กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย 2567 รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ป.6 ปีการศึกษา 2566 

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 11 ก.พ. 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.3 2567 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบวันที่ 24-25 ก.พ. 2567 และ 2-3 มีนาคม 2567

กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ / ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 
ภาษาไทย / สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์

Advertisement

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET

สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 67 วันไหน ได้ที่นี่
สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบo-net ป.6 ม.3 ม.6 67 วันไหน ได้ที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่