Advertisement

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. – ก.พ. 2567

0
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. - ก.พ. 2567
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. - ก.พ. 2567

Advertisement

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. – ก.พ. 2567

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. – ก.พ. 2567

ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. - ก.พ. 2567
ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ คาดเป็นสอบ ม.ค. – ก.พ. 2567

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้งประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทั่วประเทศ จัดทำรายงานจำนวนอัตราว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะเปิดคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

สอบครูผู้ช่วย 2567  สังกัด สพฐ. ล่าสุด (ว 2/2567) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 รวมลิงก์ประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (ครูผู้ช่วย 67) คลิกที่นี่

โดยขอให้กำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจำเป็นอย่างแท้จริง คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ว16) และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว17) ทดแทนอัตราว่างที่มีอยู่

ซึ่งนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16 และ ว 17 ) สพฐ. เตรียมใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมกลุ่มกันเปิดสอบที่เดียว ควบรวมทุกเขตพื้นที่ฯ

เพื่อลดภาระทั้งค่าใช้จ่าย การเดินทาง ขณะที่มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการออกข้อสอบ และจัดสอบ จะส่งข้อสอบเพียงจุดเดียว ลดปัญหาส่งข้อสอบล่าช้า โดย สพฐ.จะเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมีการกำหนดการสอบครูผู้ช่วย ภายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2567 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2567

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ. และอ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/education/news_4246270