สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA

0
116
สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA
สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA

 

 

สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA
สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA

Advertisement

ชวนดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะคะ

   ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดสาระความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ PA สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น กรณีช่วงเปลี่ยนผ่าน เรื่องของระยะเวลาการยื่นคำขอ หรืออื่น ๆ ที่กำลังจะทะยอยให้ทุกท่านได้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันต่อไปค่ะ
สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA
สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ของทำวิทยฐานะแบบใหม่ เกณฑ์ PA

Advertisement

 

 

Advertisement

 

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.