Advertisement

ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน

0
13
ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน
ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน

Advertisement

ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน

สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2567 นายธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เรามีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน
ข่าวดี! สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน

และขณะนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ก็มีแนวคิดในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากผลวิจัยของหลายหน่วยงานสอดรับกันว่า

การอุดหนุนรายหัวในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้ โดยปรับใหม่เป็นการอุดหนุนเงินก้อนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กไปก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยอุดหนุนเงินรายหัวตามไป เพื่อให้โรงเรียนมีเงินเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะต้องประสานหารือกับสำนักงบประมาณก่อน หากคุยสำเร็จก็จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

สรุปคือ สพฐ.เตรียมปรับเงินอุดหนุน โรงเรียนขนาดเล็กใหม่ โดยจะสนับสนุน 2 ส่วนคือ 1.อุดหนุนค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค 2.อุดหนุนเงินรายหัวนักเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก  : https://www.dailynews.co.th/news/3433600/