Advertisement

สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

0
สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา
สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

Advertisement

สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา
สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

สพฐ. คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5974 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

สพฐ. ศธ 04009-ว5974 ลว. 3 ตุลาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-693 ลว. 23 ก.ย. 65

สพฐ.คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา
สพฐ.คืนอัตราเกษียณครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา

 

 

สพฐ. คืนอัตราเกษียณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17,548 อัตรา โดยคืนตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14,595 อัตรา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5974 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัด กทม. คลิกที่นี่

สมัครสอบครู กทม.2566 ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2565 เปิดรับสมัคร 6 – 13 ธันวาคม 2565