Advertisement

ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

0
7
ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

Advertisement

ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

สวัสดีครับวันนี้ ประกาศผลดอทคอมขอนำ ลิงก์ระบบ DMC67 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. ได้เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แล้ว มาฝากคุณครูทุกท่าน

ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2567 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2567 โดย DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว ซึ่งมีประกาศล่าสุด  วันที่ ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนรอบ 10 มิถุนายน 2567 ได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30 น. แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังนี้ค่ะ

เข้าระบบ dmc กรอกข้อมูล โรงเรียน 2567

ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (dmc 2567 เข้าระบบ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง)

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2567 หรือ กรอกข้อมูล dmc 2567 (1/2567)

 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2567 โดยเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เท่านั้น
 • กรอก ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2567 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2567 เวลา 16.30 น.

ปุ่มยืนยันในระบบ DMC2567 จะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิ.ย 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC เข้าระบบ dmc โรงเรียน 2567 ปีการศึกษา 2567 (DMC2567) คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าระบบ dmc 2567 เพื่อ บันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC67) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
ลิงก์เข้าระบบ DMC67 ระบบจะให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ลิงก์ระบบ DMC66 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2566
DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ลิงก์ระบบ DMC67 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567

ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จาก ระบบ DMC 2567

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2566

 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หยุดรับแก้ไขในวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่สอบปลายภาคเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น
 • นักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2567 ห้ามกรอกเข้าระบบเด็ดขาด
 • 2.7.1,2.7.3 และ 2.7.4 ย้ายเข้า/เพิ่ม/เพิ่มเด็ก G จาก Gcode ให้เข้ามาในระบบเฉพาะนักเรียนที่สอบปลายภาคปีการศึกษา 2566 กับทางโรงเรียนเท่านั้น
 • 2.7.5 ย้ายออก สามารถย้ายนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนก่อนสอบปลายภาคปีการศึกษา 2566 ได้
 • 2.7.6 ออกกลางคันจำหน่าย ให้ปรึกษาเขตพื้นที่การศึกษาก่อนดำเนินการ
 • นักเรียนที่สอบปลายภาค ที่โรงเรียนให้ทำข้อมูลสิ้นปีในเมนู 3.2.2 ทำข้อมูลนักเรียนทุกคนก่อน ตามด้วย 3.2.2.1 และ 3.2.2.2 ต้องทำทั้งสามเมนูถึงจะยืนยันข้อมูลได้

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ประกาศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 พ.ย. 2566 (2/2566)

 • ผู้ดูแลระบบจะเริ่มแก้ไขบัตรประชาชนให้โรงเรียนที่ส่งอีเมลมาหลัง 10 มิ.ย. ให้ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้น หมดเขตส่งแก้ไขบัตรในวันที่ 10 พ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
 • สามารถกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่/ตกหล่นจากรอบ 10 มิ.ย. ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 3.1.7 แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้ง
 • 2.3 แก้ไขชื่อ-นามสกุลบิดามารดา และข้อมูลทั่วไปของนักเรียนในเมนูนี้ ไม่ต้องอีเมลแจ้ง

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 พ.ย 2566 และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

DMC2567 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2566 (1/2566)

 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566 เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 • 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2566 เวลา 16.30 น.

ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิ.ย 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์ระบบ DMC67 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว
ลิงก์ระบบ DMC67 โดยเปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC2567 คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.,OBEC) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน) สพฐ.กำหนดนับตนนักเรียนวันที่ 25 มิถุนายน
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ความสำคัญของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC67) Data Management Center เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2567 (DMC2567) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 (DMC67) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC66 ปีการศึกษา 2565 (DMC66) คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC65 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2564 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2563 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC 2562 คลิกที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center 2567 เป็นอย่างสูงนะคะ