Advertisement

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

0
ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ
ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

Advertisement

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ โดยสำนักงาน ก.พ. แจ้งแผนการดำเนินการสอบภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ
ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรอง สมัครสอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร สอบภาค ก 2567
 1. กรอกและยืนยันการสมัครสอบ อัพโหลดรูปถ่าย และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน วันที่ 19 มีนาคม 2567 – 9 เมษายน 2567 (ชำระเงินได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร)
 2. อัพโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้ที่อัพโหลดผิดพลาด สามารถแก้ไขได้เพียง1ครั้ง ภายในวันที่ 12-22 เมษายน 2567
 3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
 4. ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 2 สิงหาคม 2567
 5. สอบข้อเขียน วันที่ 5 สิงหาคม 2567 
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 7. สามารถดูผลคะแนนสอบได้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 
 8. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 
ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ
ลิงก์สมัครสอบก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

 1. กรุงเทพฯ และนนทบุรี จำนวน 78,000  ที่นั่ง
 2. พระนครศรีอยุธยา จำนวน 25,000 ที่นั่ง
 3. ราชบุรี จำนวน 24,000 ที่นั่ง
 4. ชลบุรี จำนวน 28,000  ที่นั่ง
 5. เชียงใหม่ จำนวน 32,000 ที่นั่ง
 6. พิษณุโลก  จำนวน 31,000 ที่นั่ง
 7. นครราชสีมา  จำนวน 26,000 ที่นั่ง
 8. อุดรธานี  จำนวน 20,000 ที่นั่ง
 9. อุบลราชธานี จำนวน 27,000  ที่นั่ง
 10. ขอนแก่น จำนวน 30,000 ที่นั่ง
 11. สุราษฎร์ธานี จำนวน 26,000 ที่นั่ง
 12. สงขลา จำนวน 33,000 ที่นั่ง
ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ
ลิงก์สมัครสอบก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรอง สมัครสอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 คลิกที่นี่

 

ลิงก์สมัครสอบ ก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ
ลิงก์สมัครสอบก.พ. 2567 เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) 2567 ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จำนวน 380,000 ที่นั่งสอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.