ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 28 ม.ค. 2567

0
735
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567

คุรุสภาได้ กำหนดปฏิทินสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 โดยกำหนดให้ สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 ได้ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 นี้ และคุรุสภาจะจัดสอบใบประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2567 จำนวน 16 รอบแผนการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ อาจมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นสนามสอบเพิ่มขึ้น และจำนวนที่นั่งสอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสนามสอบ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นครั้ง ๆ ต่อไป สอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบอะไรบ้างเช็คที่นี่คลิก
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ksp.or.th

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

เรื่องที่น่าสนใจ : สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ
📅 รับสมัครระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567
📲 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp67.thaijobjob.com
🔶 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง
🔶 การทดสอบฯ ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 28 ม.ค. 2567

Advertisement

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ

รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

กำหนดการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 28 ม.ค. 2567
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567
ลิงก์สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 28 ม.ค. 2567

 

การเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่ เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบโดยสามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ศูนย์สอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจำนวน 15  ศูนย์สอบ ได้แก่

1) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                     2) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                       4) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต         6) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี               8) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                     10) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Advertisement

11) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                              12) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

13) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                       14) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2) ระบบกระดาษ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกสนามสอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ สนามสอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             4) สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น                     6) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์             8) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9) สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                     10) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

11) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์               12) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับการจัดที่นั่งสอบพิจารณาจากลำดับการชำระเงินของผู้สมัครสอบ โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบลำดับต้นก่อน

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp67.thaijobjob.com ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

2) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3) บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

3.1) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

3.2) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th

สำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ยกเว้นคำนำหน้านาม ชื่อ – สกุล รวมทั้ง กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระบบรับสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนบไฟล์ได้ให้ดำเนินตามข้อความที่ปรากฏในระบบ

อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบฯ  สำหรับชาวไทย วิชาละ 500 บาท สำหรับการชำระเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ของธนาคารทุกแห่ง หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี (Line id) @Thaijobjob เท่านั้น  ทั้งนี้ QR Code แต่ละอันมีระยะเวลาในการใช้งาน 30 นาที กรณี QR Code หมดระยะเวลาใช้งาน ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถรับ QR Code ใหม่ได้จากระบบรับสมัครสอบ ซึ่งรอบสอบและศูนย์สอบที่เลือกไว้จะยังคงเดิมไปจนเวลา 07.59 น.

Advertisement

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด

กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ สมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp67.thaijobjob.com และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงาน เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร. 0 2280 0048 หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) เบอร์ 0 2257 7159 ต่อ 3 หรือ ไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น