Advertisement

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67

0
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67

Advertisement

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 6

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 67 เปิดศักราชใหม่ ในปี 2567 หลายๆคนอาจกำลังมองหา ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 67 วันมงคล ต่างๆ กำลังวางแผนทำสิ่งใหม่ๆ ย้ายงานใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องมองหา ฤกษ์ดีๆ วันดีๆ ซึ่งอาจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคลไว้ ดังนี้

1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, การหมั้นหมายและสมรส, การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ, การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์, งานมีเกียรติ, งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง, เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ, ร้านเสริมสวย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชาสัมพันธ์, ลาสิกขาบท, ขึ้นบ้านใหม่, ขอความรัก, งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่าง ๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี, งานราชการงานเมือง, งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม, การเข้ารับตำแหน่งงาน, การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ, การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ, ลาสิกขาบท, การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

เริ่มต้นปีใหม่กับฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตใหม่ของคุณรุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุข

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
 1. วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:43 – 06:42 แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 2. วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09:32 – 06:43 แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 3. วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 15:22 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 4. วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 06:48 – 04:17 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 5. วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 06:47 – 19:14 แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2567

 1. วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 06:49 – 16:55 น.มหัทธโนฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในเรื่องความรัก และทรัพย์สินเงินทอง ร่ำรวย มีความโดดเด่นทางด้านการเงิน ไม่ขัดสนในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
 2. วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11:39 – 17:45 น.ภูมิปาโลฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในเรื่องของความมั่นคงเป็นปึกแผ่น มีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ มีกิจการหน้าที่การงานที่มั่นคงถาวร
 3. วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 06:49 – 16:35 น.สมโณฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในเรื่องของความสุขในการใช้ชีวิตคู่ ความสงบร่มเย็นเป็นสุข พบเจอแต่ความสำเร็จ
 4. วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 06:35 – 11:39 น.เทวีฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในด้านของความรัก โชคลาภ มีจิตใจมั่นคงในความรัก มีเสน่ห์ มีชื่อเสียง และความสุข ส่งเสริมความรุ่งเรืองของครอบครัว
 5. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 07:39 – 16:45 น.ราชาฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในเรื่องหน้าที่การงาน ชื่อเสียงเกียรติยศ มีอำนาจ บารมี การประสบความสำเร็จ
 6. วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 06:35 – 11:05 น.สมโณฤกษ์ ส่งเสริมคู่บ่าวสาวในเรื่องของความสุขในการใช้ชีวิตคู่ ความสงบร่มเย็นเป็นสุข พบเจอแต่ความสำเร็จ
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67
ฤกษ์ดีๆเดือนมกราคม 2567

1. วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

 • เวลา 06.22 – 07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

2. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

 • เวลา 11.55 – 12.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

3. วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

 • เวลา 15.43 – 16.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

4. วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

 • เวลา 18.00 – 18.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

 • เวลา 06.35 – 11.39 น. เป็นเทวีฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

 • เวลา 09.16 – 09.34 น. เป็นราชาฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

 • เวลา 05.26 – 05.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 11.12 – 11.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

8. วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

 • เวลา 04.23 – 04.41 น. เป็นเทวีฤกษ์

9. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567

 • เวลา 07.39 – 16.45 น. เป็นราชาฤกษ์

10. วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

 • เวลา 14.17 – 14.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 20.56 – 21.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ขอบคุณที่มา :: Google 

เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจ :: ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67