Advertisement

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

0
วันดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67
วันดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

Advertisement

ฤกษ์ดี เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

ฤกษ์ดี เดือนกุมภาพันธ์ 67 เปิดศักราชใหม่ ในปี 2567 หลายๆคนอาจกำลังมองหา ฤกษ์ดี เดือนกุมภาพันธ์ 67 วันมงคล ต่างๆ กำลังวางแผนทำสิ่งใหม่ๆ ย้ายงานใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องมองหา ฤกษ์ดีๆ วันดีๆ ซึ่งอาจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคลไว้ ดังนี้

1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, การหมั้นหมายและสมรส, การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ, การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์, งานมีเกียรติ, งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง, เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ, ร้านเสริมสวย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชาสัมพันธ์, ลาสิกขาบท, ขึ้นบ้านใหม่, ขอความรัก, งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่าง ๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี, งานราชการงานเมือง, งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม, การเข้ารับตำแหน่งงาน, การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ, การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ, ลาสิกขาบท, การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ
ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67
ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67
ฤกษ์ดีๆเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

  • เวลา 06.46 – 01.27 น.

2. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

  • เวลา 00.37 – 06.44 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

  • เวลา 06.42 – 12.04 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

  • เวลา 06.37 – 18.59 น.
  • ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

ฤกษ์ดีเดือน มีนาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือน เมษายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนเมษายน ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกันยายน ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม ปี 67

ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67
ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

นอกจากนี้ เดือนกุมภาพันธ์ ยังมี “วันอธิบดี” จะใช้ในการสนับสนุนความมั่นคงเป็นหลักฐาน ส่วน “วันธงชัย” จะใช้ในกิจการที่ต้องมีการเอาชนะ หรือมีความเคลื่อนไหวย้ายที่  “อุบาทว์” สมัยรัชกาลที่ 4 จะใช้คำว่า “อุบาสน” แปลว่าเข้าใกล้ ดังนั้น “อุบาสน” ไม่ได้มีความหมายถึงความไม่เป็นมงคล แต่มีความหมายถึงวันเข้าใกล้ เช่น เข้าใกล้วันธงชัย เข้าใกล้วันอธิบดี มักปรากฏอยู่ก่อนหน้าวันมงคล ส่วนวันที่ไม่ดีตามกาลโยกตำราเดิมคือวัน “โลกาวินาสน์”   

  • วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์  คือ  วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ , วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ , วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ , วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
  • วันอธิบดี เดือนกุมภาพันธ์  คือ  วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ , วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ , วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ , วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์
  • วันโลกาวินาศ เดือนกุมภาพันธ์  คือ  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ , วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ , วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ , วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

ขอบคุณที่มา :: Google 

เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจ :: ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 67 วันมงคล วันธงชัย วันอธิบดี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567