Advertisement

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67

0
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67

Advertisement

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรฎาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67

 

ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 67 เปิดศักราชใหม่ ในปี 2567 หลายๆคนอาจกำลังมองหา ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 67 วันมงคล ต่างๆ กำลังวางแผนทำสิ่งใหม่ๆ ย้ายงานใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ก็ต้องมองหา ฤกษ์ดีๆ วันดีๆ ซึ่งอาจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคลไว้ ดังนี้

1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่, แต่งงาน, ปลูกสร้างอาคาร, ธุรกิจการเงิน, การค้าอุตสาหกรรม, เปิดห้างร้าน, ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร, งานเกี่ยวกับที่ดิน, การเกษตร, การเช่าซื้อ, ก่อสร้าง, ปลูกเรือน, ยกศาลพระภูมิ, แต่งงาน, ขึ้นบ้านใหม่, ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, การหมั้นหมายและสมรส, การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ, การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์, งานมีเกียรติ, งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง, เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ, ร้านเสริมสวย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชาสัมพันธ์, ลาสิกขาบท, ขึ้นบ้านใหม่, ขอความรัก, งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลต่าง ๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี, งานราชการงานเมือง, งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม, การเข้ารับตำแหน่งงาน, การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ, การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่, งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ, ลาสิกขาบท, การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ
เริ่มต้นปีใหม่กับฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตใหม่ของคุณรุ่งเรือง ร่ำรวย มีความสุข
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67

ฤกษ์มงคลขึ้นบ้านใหม่ในเดือนแห่งวันเข้าพรรษา เสริมให้ชีวิตใหม่ของคุณสงบสุข ร่มเย็น

 1. วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 22:54 – 05:51 แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 2. วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 05:57 – 03:36 แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 3. วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:36 – 06:01 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 4. วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:02 – 00:41 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 5. วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 – 06:03 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 6. วันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:04 – 13:46 แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 7. วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 06:05 – 11:37 แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี 2567

 1. วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567
 2. วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567
 3. วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567
 4. วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567
 5. วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567
 6. วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2567
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67
ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม ปี 67
ฤกษ์ดีๆเดือนกรกฎาคม 2567

1. วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 05.51 – 22.54 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 03.36 – 05.57 น.

3. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 00.36 – 06.01 น.

4. วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.03 – 15.08 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.04 – 13.46 น.

6. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

 • เวลา 06.05 – 11.37 น.
ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ขอบคุณที่มา :: Google 

เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจ

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมกราคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ ปี 67

ฤกษ์ดีเดือน มีนาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือน เมษายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนเมษายน ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม ปี 67

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2567 เช็ควันดี ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน ปี 67