Advertisement

รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

0
รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ ก่อนจะดาวน์โหลดเรามาทำความรู้จักกับโครงการกับสักหน่อยครับ

รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่
รายงานโครงการแบบฟอร์รายงานโครงการ ไฟล์ doc word อัพเดต ล่าสุด 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

โครงการคืออะไร

โครงการ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2552 คือ “แผนหรือเค้าโครงตามที่กะกําหนดไว้”และมาจากภาษาอังกฤษคำว่า ” Project”  หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ไฟล์โครงการ โรงเรียน กว่า 100 โครงการ ไฟล์ doc แก้ไขได้ ตัวอย่างโครงการ ปรับใช้ ปี 2567 ไฟล์ doc ดาวน์โหลดที่นี่!

โครงการ หมายถึง กระบวนการทำงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นการผลิตสินค้า หรือ ทำงานบริการ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทำการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้

เทคนิคการเขียนรายงานโครงการ
การเขียนรายงานโครงการ มีความแตกต่างจากการเขียนบทความหรือรายงานอื่นๆ เพราะรายงานโครงการบริการวิชาการ ต้องเขียนรายงาน อธิบาย ขั้นตอนต่างๆ กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร ในการให้บริการวิชาการ ซึ่งต้องรายงานตามความเป็นจริง แม้จะมีการแสดงความคิดเห็นก็ต้องมีหลักฐานจากเอกสารช่วยยืนยันการเขียนรายงานโครงการบริการวิชาการ ที่มีคุณค่าจะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย โดยใช้เทคนิคที่สำคัญดังนี้
1. ใช้ภาษาที่ชัดเจนไม่กำกวม เข้าใจง่าย
2. ใช้ภาษาเขียนไม่ใช้ภาษาพูด
3. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศถ้ามีคำไทยใช้แทนแล้ว
4. หลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ยังไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ดาวน์โหลด รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ doc word ไฟลที่1

ดาวน์โหลด รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ doc word ไฟลที่2

ดาวน์โหลด รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ doc word ไฟลที่3

ดาวน์โหลด รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ doc word ไฟลที่4

ดาวน์โหลด รายงานโครงการ แบบฟอร์รายงานโครงการ doc word ไฟลที่5

ขอบคุณที่มาจาก โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ โรงเรียนนครสวรรค์