ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบO-NET 66 เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566

0
164
ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566
ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566

 

ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบO-NET 66 เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566

ระบบสมัครสอบ O-NET  เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566 สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 สทศ.ได้เผยแพร่ ระบบสมัครสอบO-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี2566 โดยมีรายละเอียดในเกี่ยวกับ ระบบสมัครสอบO-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี2566 ดังนี้ครับ

ระบบสมัครสอบ O-NET ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566
ระบบสมัครสอบO-NET ระบบสมัครสอบO-NET เทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปี การศึกษา 2566

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา สอบ O-NET มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) นี้ใช้ในการทดสอบ โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยการ สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างครับ

ระบบสมัครสอบO-NET เทียบเท่าชั้น ป.6 2566

Advertisement

ระบบ สมัครสอบO-NET เทียบเท่าชั้น ม.3 2566

ระบบ สมัครสอบO-NET เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 2566

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 / เทียบเท่า

ระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบ o-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

Advertisement

เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สทศ.