ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567

0
2180
ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567
ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567 ซึ่งจะนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูได้สามารถหาคู่ เพื่อที่จะย้ายกับภูมิลำเนาได้โดยตรง ซึ่งขอนำรายละเอียดมานำเสนอดังนี้ครับ

ลิงก์เข้าใช้งานระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น : ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (Teacher Matching Sytem : TMS)

วิธีการสมัครใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่น : คลิกเพื่ออ่านรานละเอียด

เรื่องที่น่าสนใจ : ชพค.เดือนล่าสุด2567 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 ข้อมูลล่าสุด จาก สกสค.

ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567
ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567

Advertisement

ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (Teacher Matching Sytem : TMS) คืออะไร

สืบเนื่องจากที่ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้จัดทำระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
ในระยะเริ่มต้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฯ ให้รองรับเฉพาะการย้ายกรณีปกติก่อนโดยจัดทำระบบการย้ายสับเปลี่ยนที่เรียกว่า “ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS)” ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายให้กับข้าราชการครูฯ และเพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและวิธีดำเนินการย้ายผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบใหม่ซึ่งการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น TMS หมายถึง การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกัน ที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกัน เพื่อไปดำรงตำแหน่งเดิมในต่างสถานศึกษาที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน ภูมิลำเนาของบิดาและหรือมารดา หรือภูมิลำเนาของคู่สมรส และเป็นการย้ายในส่วนราชการเดิม ผ่านระบบ TMS โดยภูมิลำเนาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน รวมถึงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบิดาและหรือมารดาของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนเท่านั้น และสถานศึกษารับย้ายต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Advertisement

ครูท่านใดที่จะย้ายผ่านระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (Teacher Matching Sytem : TMS) ได้

เป็นระบบที่สามารถย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง ซึ่งเป็นการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูด้วยกัน ที่ทำการสอนในสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักตรงกัน

ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567
ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (TMS) สำหรับการย้ายข้าราชการครู 2567 พัฒนาโดย ก.ค.ศ. เพื่อการย้ายครู แบบย้ายสับเปลี่ยน (Teacher Matching Sytem) หรือ ระบบ TMS เตรียมใช้ 16 มกราคม 2567

ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (Teacher Matching Sytem : TMS) เริ่มใช้เมื่อใด
ทั้งนี้ การจัดทำระบบย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูฯ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น” ซึ่งต้องการให้ครูสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีบุคลากรซึ่งเป็นคนในพื้นที่เข้ามาทำการสอน โรงเรียนได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัว ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System (TMS) มอบเป็นของขวัญวันครู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะเปิดให้ใช้งานระบบได้ในที่ 16 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้

ลิงก์เข้าใช้งานระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น : ระบบจับคู่ ครูคืนถิ่น (Teacher Matching Sytem : TMS)

วิธีการสมัครใช้งานระบบจับคู่ครูคืนถิ่น : คลิกเพื่ออ่านรานละเอียด

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ : ชพค.เดือนล่าสุด2567 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 ข้อมูลล่าสุด จาก สกสค.

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.