Advertisement

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

0
รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

Advertisement

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในขณะนี้ สทศ. ยังไม่ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์แต่อย่างใด เราจึงได้รวบรวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด ป.6 ม.3 ที่มีการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง อย่างไรก็ดีข้อมูลข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย จะประกาศอย่างเป็นทางการจากสทศ.อีกครั้งนะครับ

 

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ 2566 จากเพจ คณิตโคตรง่าย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ 67 จากเพจ วิทย์-คณิต ครูต๊อบ

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาภาษาไทย 2566 จากเพจ ปันเคล็ดลับ ฉบับครูภาษาไทย

คะแนนโอเน็ต 66 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ 66 จากเพจ English with Kru Aonan

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 จากเพจ ครูวุฒิ สอนวิทย์

รวมข้อสอบ o-net ป.6 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

รวมข้อสอบ o-net ม.3 พร้อมเฉลย ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 วิชาคณิตศาสตร์66 จากเพจ คณิตโคตรง่าย

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2567 จากเพจ ครูวุฒิ สอนวิทย์

** สำหรับวิชาอื่นๆจะทยอยอัพเดตข้อมูลให้เรื่อยๆนะครับ **

ในโอกาสนี้ขอนำข้อสอบโอเน็ต ปี2566 (ปีการศึกษา 2565 ) และข้อมูลสำคัญในการสอบโอเน็ตมาฝากทุกท่านไปพลางก่อนนะครับ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

เรื่องที่น่าสนใจ : เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

เฉลยข้อสอบ o-net 66 ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต 2566ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต 2566ป.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบ o-net 66 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบo-net 66 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2566 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องที่น่าสนใจ :

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่
ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต ข้อสอบ o-net ม.3 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต ข้อสอบ o-net ม.6 2565 พร้อมเฉลย ใช้สอบโอเน็ต