Advertisement

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

0
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

Advertisement

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 67
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 67

 

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567

ตามที่มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2037 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใด มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ลำดับที่ จังหวัด ประกาศแล้ว 
01 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร                                               สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1                                       สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
02 กระบี่ สพป. กระบี่                                                             สพม. ตรัง กระบี่
03 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1                              สพป.กาญจนบุรี เขต 2                               สพป.กาญจนบุรี เขต 3                              สพป.กาญจนบุรี เขต 4                             สพม.กาญจนบุรี 
04 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1                                 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3                                สพม.กาฬสินธุ์ 
05 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1                          สพป.กำแพงเพชร เขต 2                         สพม.กำแพงเพชร
06 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1                                   สพป.ขอนแก่น เขต 2                                   สพป.ขอนแก่น เขต 3                                 สพป.ขอนแก่น เขต 4                                 สพป.ขอนแก่น เขต 5                                 สพม.ขอนแก่น 
07 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1                                     สพป.จันทบุรี เขต 2                                     สพม.จันทบุรี ตราด 
08 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1                             สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2                               สพม.ฉะเชิงเทรา
09 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1                                         สพป.ชลบุรี เขต 2                                         สพป.ชลบุรี เขต 3                                             สพม.ชลบุรี ระยอง 

 

ลำดับที่ จังหวัด ประกาศแล้ว 
10 ชัยนาท สพป.ชัยนาท                                            สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11 ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1                                         สพป.ชัยภูมิ เขต 2                                         สพป.ชัยภูมิ เขต 3                                         สพม.ชัยภูมิ
12 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1                                         สพป.ชุมพร เขต 2                                     สพป.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
13 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1                                 สพป.เชียงราย เขต 2                                 สพป.เชียงราย เขต 3                                 สพป.เชียงราย เขต 4                                 สพม.เชียงราย 
14 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1                                 สพป.เชียงใหม่ เขต 2                                 สพป.เชียงใหม่ เขต 3                                 สพป.เชียงใหม่ เขต 4                                 สพป.เชียงใหม่ เขต 5                                 สพป.เชียงใหม่ เขต 6                                   สพม.เชียงใหม่
15 ตรัง สพป.ตรัง เขต 1                                             สพป.ตรัง เขต 2                                             สพม.ตรัง กระบี่ 
16 ตราด สพป.ตราด                                                   สพม.จันทบุรี ตราด 
17 ตาก สพป.ตาก เขต 1                                             สพป.ตาก เขต 2                                               สพม.ตาก
18 นครนายก สพป.นครนายก                                       สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1                                  สพป.นครปฐม เขต 2                                 สพม.นครปฐม 
20 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1                                 สพป.นครพนม เขต 2                                สพม.นครพนม 
21 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1                         สพป.นครราชสีมา เขต 2                         สพป.นครราชสีมา เขต 3                           สพป.นครราชสีมา เขต 4                         สพป.นครราชสีมา เขต 5                         สพป.นครราชสีมา เขต 6                           สพป.นครราชสีมา เขต 7                         สพม.นครราชสีมา 
22 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1                 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3                   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4               สพม.นครศรีธรรมราช 
23 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1                            สพป.นครสวรรค์ เขต 2                           สพป.นครสวรรค์ เขต 3                           สพม.นครสวรรค์
24 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1                                     สพป.นนทบุรี เขต 2                                    สพม.นนทบุรี 
25 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1                                สพป.นราธิวาส เขต 2                               สพป.นราธิวาส เขต 3                               สพม.นราธิวาส
26 น่าน สพป.น่าน เขต 1                                            สพป.น่าน เขต 2                                           สพม.น่าน
27 บึงกาฬถ สพป.บึงกาฬ                                             สพม.บึงกาฬ
28 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1                                       สพป.บุรีรัมย์ เขต 2                             สพป.บุรีรัมย์ เขต 3         สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                                          สพม.บุรีรัมย์
29 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1  สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพม.ปทุมธานี
30 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2      สพม.ประจวบคีรีขันธ์
31 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
32 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.ปัตตานี เขต 3 สพม.ปัตตานี
33 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพม.พระนครศรีอยุธยา
34 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 สพป.พะเยา เขต 2 สพม.พะเยา
35 พังงา สพป.พังงา      สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
36 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 สพป.พัทลุง เขต 2 สพม.พัทลุง
37 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 2 สพม.พิจิตร
38 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

39             เพชรบุรี                        สพป.เพชรบุรี เขต1 สพป.เพชรบุรี เขต2 สพม.เพชรบุรี

40              เพชรบูรณ์                     สพป.เพชรบูรณ์ เขต1.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต2

สพป. เพชรบูรณ์ เขต3  สพม.เพชรบูรณ์

 

โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ประกาสอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นมัธยมศึกษา