Advertisement

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

0
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

Advertisement

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ !!

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 ตามที่มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2037 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใด มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

!! รวมลิ้งค์ !! ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

41 แพร่ สพป.แพร่ เขต1          สพป.แพร่ เขต 2         สพม.แพร่
42 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต                 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
43 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต1                      สพป.มหาสารคามเขต2  สพป.มหาสารคามเขต3   สพม.มหาสารคาม
44 มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร            สพม.มุกดาหาร 
45 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  สพม.แม่ฮ่องสอน
46 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต1        สพป.ยโสธร เขต2       สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
47 ยะลา สพป.ยะลา เขต1          สพป.ยะลา เขต 2        สพป.ยะลาเขต3          สพม.ยะลา
48 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต1      สพป.ร้อยเอ็ด เขต2      สพป.ร้อยเอ็ต เขต3   สพม.ร้อยเอ็ด 
49 ระนอง สพป.ระนอง                สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
50 ระยอง สพป.ระยอง เขต1        สพป.ระยอง เขต2        สพม.ชลบุรี
51 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1  สพป.ราชบุรี เขต2 สพม.ราชบุรี
52 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต1   สพป.ลพบุรี เขต2  สพม.ลพบุรี
53 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต1 สพป.ลำปาง เขต2 สพป.ลำปาง เขต3 สพม.ลำปาง ลำพูน
54 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต1 สพป.ลำพูน เขต2 สพม.ลำปาง ลำพูน
55 เลย สพป.เลย เขต1     สพป.เลย เขต2     สพป.เลย เขต3      สพม.เลย หนองบัวลำภู
56 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต1               สพป.ศรีสะเกษ เขต2               สพป.ศรีสะเกษ เขต3               สพป.ศรีสะเกษ เขต4               สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
57 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต1                  สพป.สกลนคร เขต2              สพป.สกลนคร เขต3                 สพม.สกลนคร
58 สงขลา สพป.สงขลา เขต1                   สพป.สงขลา เขต2                   สพป.สงขลา เขต3       สพม.สงขลา สตูล
59 สตูล สพป.สตูล                           สพม.สงขลา สตูล
60 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต1           สพป.สมุทรปราการ เขต2           สพม.สมุทรปราการ

 

เขตอื่นๆ คลิก