Advertisement

รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

0
12
รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ
รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

Advertisement

รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ
รมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรมว.ศธ. เผย เตรียมให้ สทศ. ทดสอบทักษะ ผอ.โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. และ อยากให้ ทดสอบโอเน็ตครบทุกกลุ่มสาระฯ

เรื่องที่น่าสนใจ : นักวิชาการถาม ลดภาระงานครูแล้ว ครูมีเวลาทำอะไร เพราะคุณภาพการเรียนรู้ไม่ดีขึ้น

โดยรมว.ศธ.ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปวิเคราะห์ว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะจูงใจให้เด็กมาสอบโอเน็ตมากขึ้น และให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการสอบโอเน็ต ซึ่งการสอบโอเน็ตจะทำให้เราได้รับทราบว่าเด็กมีจุดอ่อนจุดด้อยในเรื่องไหน และจะได้วางแนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้

ซึ่งพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ อยากให้การสอบโอเน็ตเป็นมิติของความท้าทายมากขึ้น ไม่เน้นบังคับอยากให้สมัครใจ แต่จะต้องหาวิธีจูงใจที่ดีด้วย และอยากให้มีการทดสอบทุกกลุ่มสาระวิชาหลักด้วย

นอกจากนี้พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ยังได้มอบบทบาท สทศ. เพิ่มเติมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทดสอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารของ ศธ. เอง ขณะเดียวกันตนได้ย้ำให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกรับของ ศธ. ด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับต้น โดยขอให้เติมทักษะสมรรถนะด้านการบริหารงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ : “เสมา1” เพิ่มบทบาทสทศ.วัดทักษะผู้บริหารรร.เตรียมถกสหกรณ์ขอลดดอกเบี้ยแก้หนี้ครู