Advertisement

มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566

0
มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566
มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566

Advertisement

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ประกาศผลดอกคอม มีข่าวเกี่ยวกับ กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. มาฝากทุกท่านค่ะ

มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566
มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 และปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566

 

สพฐ.ได้ประกาศกำหนดการหรือปฏิทินสำหรับ สอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป โดยจะเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2566 ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ และมีรายละเอียดในประกาศของ สพฐ. ดังนี้

การสอบแข่งขันฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวัน เวลา ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงได้กําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ตามกำหนดการด้านล่าง

กําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

  1. ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย 66 รอบทั่วไป  : ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
  2. รับสมัคร : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

  1. ประเมินจากการสอบข้อเขียน

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566z

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 )

เรื่องที่น่าสนใจ : รวบรวมลิงก์ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่ ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย ปี 2566 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ : กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566

ที่มา : สพฐ.