ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู โหลดง่าย ไฟล์ PPT PSD JPG

0
119

ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู โหลดง่าย ไฟล์ PPT PSD JPG

สวัสดีครับ เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดแจ้งหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม2561-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู ปกแฟ้มประเมินเลื่อนเงินเดือนครู โหลดง่าย ไฟล์ PPT PSD JPG จะมีอยู่ 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)ประกอบไปด้วย

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

Advertisement

4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

ภาพตัวอย่าง!!
หมายเหตู : ขอขอบคุณนายแบบเป็นอย่างสูงครับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คุณครู ทีมงานครูอัพเดตดอทคอมจึงได้จัดทำไฟล์ปกแฟ้มสำหรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู หรือ การเลื่อนเงินเดือนครู โดยจัดทำให้ครบทุกด้านครับ ทั้งหน้าปกและรายละเอียดในแฟ้มผลงานครับ โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ได้ตามสะดวกนะครับ เพราะมีให้ทั้งไฟล์ Photoshop Power Point และไฟล์รูปภาพครับ

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ