ผลสอบ NT วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)

0
219
ผลสอบ NT วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)
ผลสอบ NT วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)

ผลสอบ NT วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)

ปีนี้มี ผลสอบ NT วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564) ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ครับ

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ผลสอบ NT คะแนน NT ป.3 วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ประกาศคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)001

Advertisement

ผลสอบ NT คะแนน NT ป.3 วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ประกาศคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)001

ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลคะแนน ผลสอบ NT  ปี 2563 (สอบ ปี 2564) ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 SERVER ที่ 1>>

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 SERVER ที่ 2 >>

>>ประกาศผลสอบ NT ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ <<

Advertisement

เข้าระบบประกาศผลNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่!!

สำหรับวิธีการดู ผลคะแนน NT ป.3 สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ครับ 

  1. เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการ ดูผลคะแนน ผลสอบ NT ป.3 ปี 2563

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 2564 SERVER ที่ 1>>

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 2564 SERVER ที่ 2 >>

>>ประกาศผลสอบ NT ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ <<

2. กรอกรหัสโรงเรียน สำหรับโรงเรียน หรือ รหัสประจำตัวประชาชน สำหรับการเข้าผลคะแนน NT รายบุคคลดังภาพครับ

ผลสอบ NT คะแนน NT ป.3 วิธีดูผลคะแนน NT ป.3 ประกาศคะแนน NT ป.3 ปี 2563 (สอบ ปี 2564)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูฃจากเพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

และ ระบบประกาศผลสอบ NT 

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)