Advertisement

ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

0
ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567
ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

Advertisement

ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผล มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567
ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบวันที่ 17 มีนาคม 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

กำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

– รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2567
– ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ระดับนานาชาติ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
– พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียนระดับนานาชาติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
– สอบแข่งขันทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567
– ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ท่านสามารถตรวจสอบ ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567 ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบแรก 2567
ประกาศผลการสอบของเขตพื้นที่การศึกษา
1
สพป.กระบี่
2
สพป.กรุงเทพมหานคร
3
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
6
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
7
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
8
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
9
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
10
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
11
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
12
สพป.ขอนแก่น เขต 1
13
สพป.ขอนแก่น เขต 2
14
สพป.ขอนแก่น เขต 3
15
สพป.ขอนแก่น เขต 4
16
สพป.ขอนแก่น เขต 5
17
สพป.จันทบุรี เขต 1
18
สพป.จันทบุรี เขต 2
19
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
20
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
21
สพป.ชลบุรี เขต 1
22
สพป.ชลบุรี เขต 2
23
สพป.ชลบุรี เขต 3
24
สพป.ชัยนาท
25
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
26
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
27
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
28
สพป.ชุมพร เขต 1
29
สพป.ชุมพร เขต 2
30
สพป.เชียงราย เขต 1
31
สพป.เชียงราย เขต 2
32
สพป.เชียงราย เขต 3
33
สพป.เชียงราย เขต 4
34
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
35
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
36
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
37
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
38
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
39
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
40
สพป.ตรัง เขต 1
41
สพป.ตรัง เขต 2
42
สพป.ตราด เขต 1
43
สพป.ตาก เขต 1
44
สพป.ตาก เขต 2
45
สพป.นครนายก
46
สพป.นครปฐม เขต 1
47
สพป.นครปฐม เขต 2
48
สพป.นครพนม เขต 1
49
สพป.นครพนม เขต 2
50
สพป.นครราชสีมา เขต 1
51
สพป.นครราชสีมา เขต 2
52
สพป.นครราชสีมา เขต 3
53
สพป.นครราชสีมา เขต 4
54
สพป.นครราชสีมา เขต 5
55
สพป.นครราชสีมา เขต 6
56
สพป.นครราชสีมา เขต 7
57
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
58
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
59
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
60
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
61
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
63
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
64
สพป.นนทบุรี เขต 1
65
สพป.นนทบุรี เขต 2
66
สพป.นราธิวาส เขต 1
67
สพป.นราธิวาส เขต 2
68
สพป.นราธิวาส เขต 3
69
สพป.น่าน เขต 1
70
สพป.น่าน เขต 2
71
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
72
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
73
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
74
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
75
สพป.ปทุมธานี เขต 1
76
สพป.ปทุมธานี เขต 2
77
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
78
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
79
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
80
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
81
สพป.ปัตตานี เขต 1
82
สพป.ปัตตานี เขต 2
83
สพป.ปัตตานี เขต 3
84
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
85
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
86
สพป.พะเยา เขต 1
87
สพป.พะเยา เขต 2
88
สพป.พังงา
89
สพป.พัทลุง เขต 1
90
สพป.พัทลุง เขต 2
91
สพป.พิจิตร เขต 1
92
สพป.พิจิตร เขต 2
93
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
สพป.พิษณุโลก เขต 2
95
สพป.พิษณุโลก เขต 3
96
สพป.เพชรบุรี เขต 1
97
สพป.เพชรบุรี เขต 2
98
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
99
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
100
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
101
สพป.แพร่ เขต 1
102
สพป.แพร่ เขต 2
103
สพป.ภูเก็ต
104
สพป.มหาสารคาม เขต 1
105
สพป.มหาสารคาม เขต 2
106
สพป.มหาสารคาม เขต 3
107
สพป.มุกดาหาร
108
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
109
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
110
สพป.ยโสธร เขต 1
111
สพป.ยโสธร เขต 2
112
สพป.ยะลา เขต 1
113
สพป.ยะลา เขต 2
114
สพป.ยะลา เขต 3
115
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
116
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
117
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
118
สพป.ระนอง
119
สพป.ระยอง เขต 1
120
สพป.ระยอง เขต 2
121
สพป.ราชบุรี เขต 1
122
สพป.ราชบุรี เขต 2
123
สพป.ลพบุรี เขต 1
124
สพป.ลพบุรี เขต 2
125
สพป.ลำปาง เขต 1
126
สพป.ลำปาง เขต 2
127
สพป.ลำปาง เขต 3
128
สพป.ลำพูน เขต 1
129
สพป.ลำพูน เขต 2
130
สพป.เลย เขต 1
131
สพป.เลย เขต 2
132
สพป.เลย เขต 3
133
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
134
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
135
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
136
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
137
สพป.สกลนคร เขต 1
138
สพป.สกลนคร เขต 2
139
สพป.สกลนคร เขต 3
140
สพป.สงขลา เขต 1
141
สพป.สงขลา เขต 2
142
สพป.สงขลา เขต 3
143
สพป.สตูล
144
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
145
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
146
สพป.สมุทรสงคราม
147
สพป.สมุทรสาคร
148
สพป.สระแก้ว เขต 1
149
สพป.สระแก้ว เขต 2
150
สพป.สระบุรี เขต 1
151
สพป.สระบุรี เขต 2
152
สพป.สิงห์บุรี
153
สพป.สุโขทัย เขต 1
154
สพป.สุโขทัย เขต 2
155
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
156
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
157
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
158
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
159
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
160
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
161
สพป.สุรินทร์ เขต 1
162
สพป.สุรินทร์ เขต 2
163
สพป.สุรินทร์ เขต 3
164
สพป.หนองคาย เขต 1
165
สพป.หนองคาย เขต 2
166
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
167
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
168
สพป.อ่างทอง
169
สพป.อำนาจเจริญ
170
สพป.อุดรธานี เขต 1
171
สพป.อุดรธานี เขต 2
172
สพป.อุดรธานี เขต 3
173
สพป.อุดรธานี เขต 4
174
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
175
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
176
สพป.อุทัยธานี เขต 1
177
สพป.อุทัยธานี เขต 2
178
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
179
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
180
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
181
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
182
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
183
สพป.บึงกาฬ
184
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
185
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
186
สพม.นนทบุรี
187
สพม.ปทุมธานี
188
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189
สพม.ฉะเชิงเทรา
190
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
191
สพม.ราชบุรี
192
สพม.สุพรรณบุรี
193
สพม.เพชรบุรี
194
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
195
สพม.นครศรีธรรมราช
196
สพม.ตรัง กระบี่
197
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
198
สพม.นราธิวาส
199
สพม.สงขลา สตูล
200
สพม.จันทบุรี ตราด
201
สพม.ชลบุรี ระยอง
202
สพม.เลย หนองบัวลำภู
203
สพม.อุดรธานี
204
สพม.หนองคาย
205
สพม.นครพนม
206
สพม.สกลนคร
207
สพม.กาฬสินธุ์
208
สพม.ขอนแก่น
209
สพม.มหาสารคาม
210
สพม.ร้อยเอ็ด
211
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
212
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
213
สพม.ชัยภูมิ
214
สพม.นครราชสีมา
215
สพม.บุรีรัมย์
216
สพม.สุรินทร์
217
สพม.เชียงใหม่
218
สพม.ลำปาง ลำพูน
219
สพม.เชียงราย
220
สพม.แพร่
221
สพม.สุโขทัย
222
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
223
สพม.เพชรบูรณ์
224
สพม.กำแพงเพชร
225
สพม.นครสวรรค์
226
สพม.กาญจนบุรี
227
สพม.พระนครศรีอยุธยา
228
สพม.สระบุรี
229
สพม.สมุทรปราการ
230
สพม.สระแก้ว
231
สพม.นครปฐม
232
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
233
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
234
สพม.พัทลุง
235
สพม.ปัตตานี
236
สพม.ยะลา
237
สพม.บึงกาฬ
238
สพม.มุกดาหาร
239
สพม.แม่ฮ่องสอน
240
สพม.พะเยา
241
สพม.น่าน
242
สพม.ตาก
243
สพม.พิจิตร
244
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
245
สพม.ลพบุรี

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

คุณสมบัตินักเรียนที่สอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ระดับนานาชาติ)
5.1 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
5.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่สมัครสอบ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จําแนกตามระดับของผู้เข้าสอบ ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
– ระดับมัธยมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157,001  คน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567แล้ว คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อเข้าสอบและพิมพ์บัตรนักเรียนสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 คลิกที่นี่

 

ท่านสามารถตรวจสอบ ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567 ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2567

คุณสมบัตินักเรียนสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 จะต้องเป็นนักเรียนกําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ในปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
3) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4–6
1.3 นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567
1.4 นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
2 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.1 นักเรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
2.2 นักเรียนมีความพร้อมสมัครใจ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และต้องได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาต้นสังกัด โดยผ่านทางระบบออนไลน์ https://imso.obec.go.th ตามกําหนดปฏิทินการแข่งขัน
3 คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสาม ระดับนานาชาติ)

3.1 ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงลําดับคะแนนตาม จํานวนนักเรียนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

3.2 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.3 ต้องมีเวลาเรียนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เวลาการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าสอบแข่งขันในการสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 รอบแรก ของเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2567
ที่ ชื่อเขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน
แสดงรายชื่อนักเรียน
1 สพป.กระบี่ 1,461 แสดงรายชื่อ
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 5,319 แสดงรายชื่อ
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 129 แสดงรายชื่อ
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 205 แสดงรายชื่อ
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 229 แสดงรายชื่อ
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 5 แสดงรายชื่อ
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 716 แสดงรายชื่อ
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 443 แสดงรายชื่อ
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 843 แสดงรายชื่อ
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1,194 แสดงรายชื่อ
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 791 แสดงรายชื่อ
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2,405 แสดงรายชื่อ
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 310 แสดงรายชื่อ
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 698 แสดงรายชื่อ
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 108 แสดงรายชื่อ
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 1,030 แสดงรายชื่อ
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 638 แสดงรายชื่อ
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 306 แสดงรายชื่อ
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 596 แสดงรายชื่อ
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 198 แสดงรายชื่อ
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 727 แสดงรายชื่อ
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 772 แสดงรายชื่อ
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 492 แสดงรายชื่อ
24 สพป.ชัยนาท 274 แสดงรายชื่อ
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 837 แสดงรายชื่อ
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 670 แสดงรายชื่อ
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 161 แสดงรายชื่อ
28 สพป.ชุมพร เขต 1 584 แสดงรายชื่อ
29 สพป.ชุมพร เขต 2 885 แสดงรายชื่อ
30 สพป.เชียงราย เขต 1 2,062 แสดงรายชื่อ
31 สพป.เชียงราย เขต 2 167 แสดงรายชื่อ
32 สพป.เชียงราย เขต 3 101 แสดงรายชื่อ
33 สพป.เชียงราย เขต 4 531 แสดงรายชื่อ
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2,290 แสดงรายชื่อ
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 แสดงรายชื่อ
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 23 แสดงรายชื่อ
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 290 แสดงรายชื่อ
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5 แสดงรายชื่อ
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 255 แสดงรายชื่อ
40 สพป.ตรัง เขต 1 1,824 แสดงรายชื่อ
41 สพป.ตรัง เขต 2 517 แสดงรายชื่อ
42 สพป.ตราด เขต 1 164 แสดงรายชื่อ
43 สพป.ตาก เขต 1 345 แสดงรายชื่อ
44 สพป.ตาก เขต 2 89 แสดงรายชื่อ
45 สพป.นครนายก 98 แสดงรายชื่อ
46 สพป.นครปฐม เขต 1 684 แสดงรายชื่อ
47 สพป.นครปฐม เขต 2 473 แสดงรายชื่อ
48 สพป.นครพนม เขต 1 1,005 แสดงรายชื่อ
49 สพป.นครพนม เขต 2 461 แสดงรายชื่อ
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2,327 แสดงรายชื่อ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 22 แสดงรายชื่อ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 195 แสดงรายชื่อ
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 156 แสดงรายชื่อ
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 261 แสดงรายชื่อ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 748 แสดงรายชื่อ
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 3 แสดงรายชื่อ
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 438 แสดงรายชื่อ
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 380 แสดงรายชื่อ
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 31 แสดงรายชื่อ
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 359 แสดงรายชื่อ
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1,032 แสดงรายชื่อ
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 892 แสดงรายชื่อ
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 284 แสดงรายชื่อ
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 445 แสดงรายชื่อ
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 1,067 แสดงรายชื่อ
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 614 แสดงรายชื่อ
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 1,065 แสดงรายชื่อ
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 697 แสดงรายชื่อ
69 สพป.น่าน เขต 1 1,308 แสดงรายชื่อ
70 สพป.น่าน เขต 2 544 แสดงรายชื่อ
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1,224 แสดงรายชื่อ
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 540 แสดงรายชื่อ
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 879 แสดงรายชื่อ
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 515 แสดงรายชื่อ
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 548 แสดงรายชื่อ
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 848 แสดงรายชื่อ
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 289 แสดงรายชื่อ
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 196 แสดงรายชื่อ
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 531 แสดงรายชื่อ
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 75 แสดงรายชื่อ
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 1,276 แสดงรายชื่อ
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 205 แสดงรายชื่อ
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 104 แสดงรายชื่อ
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 777 แสดงรายชื่อ
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 114 แสดงรายชื่อ
86 สพป.พะเยา เขต 1 529 แสดงรายชื่อ
87 สพป.พะเยา เขต 2 644 แสดงรายชื่อ
88 สพป.พังงา 858 แสดงรายชื่อ
89 สพป.พัทลุง เขต 1 1,129 แสดงรายชื่อ
90 สพป.พัทลุง เขต 2 373 แสดงรายชื่อ
91 สพป.พิจิตร เขต 1 418 แสดงรายชื่อ
92 สพป.พิจิตร เขต 2 24 แสดงรายชื่อ
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 1,867 แสดงรายชื่อ
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 259 แสดงรายชื่อ
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 53 แสดงรายชื่อ
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 364 แสดงรายชื่อ
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 4 แสดงรายชื่อ
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 994 แสดงรายชื่อ
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 104 แสดงรายชื่อ
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 80 แสดงรายชื่อ
101 สพป.แพร่ เขต 1 1,339 แสดงรายชื่อ
102 สพป.แพร่ เขต 2 379 แสดงรายชื่อ
103 สพป.ภูเก็ต 1,818 แสดงรายชื่อ
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 1,148 แสดงรายชื่อ
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 519 แสดงรายชื่อ
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 35 แสดงรายชื่อ
107 สพป.มุกดาหาร 985 แสดงรายชื่อ
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 949 แสดงรายชื่อ
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 แสดงรายชื่อ
110 สพป.ยโสธร เขต 1 553 แสดงรายชื่อ
111 สพป.ยโสธร เขต 2 21 แสดงรายชื่อ
112 สพป.ยะลา เขต 1 739 แสดงรายชื่อ
113 สพป.ยะลา เขต 2 210 แสดงรายชื่อ
114 สพป.ยะลา เขต 3 138 แสดงรายชื่อ
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1,093 แสดงรายชื่อ
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2,203 แสดงรายชื่อ
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 392 แสดงรายชื่อ
118 สพป.ระนอง 305 แสดงรายชื่อ
119 สพป.ระยอง เขต 1 1,379 แสดงรายชื่อ
120 สพป.ระยอง เขต 2 351 แสดงรายชื่อ
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 600 แสดงรายชื่อ
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 764 แสดงรายชื่อ
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 718 แสดงรายชื่อ
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 605 แสดงรายชื่อ
125 สพป.ลำปาง เขต 1 1,405 แสดงรายชื่อ
126 สพป.ลำปาง เขต 2 262 แสดงรายชื่อ
127 สพป.ลำปาง เขต 3 81 แสดงรายชื่อ
128 สพป.ลำพูน เขต 1 722 แสดงรายชื่อ
129 สพป.ลำพูน เขต 2 149 แสดงรายชื่อ
130 สพป.เลย เขต 1 755 แสดงรายชื่อ
131 สพป.เลย เขต 2 617 แสดงรายชื่อ
132 สพป.เลย เขต 3 201 แสดงรายชื่อ
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 949 แสดงรายชื่อ
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 205 แสดงรายชื่อ
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 646 แสดงรายชื่อ
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 466 แสดงรายชื่อ
137 สพป.สกลนคร เขต 1 1,479 แสดงรายชื่อ
138 สพป.สกลนคร เขต 2 383 แสดงรายชื่อ
139 สพป.สกลนคร เขต 3 412 แสดงรายชื่อ
140 สพป.สงขลา เขต 1 655 แสดงรายชื่อ
141 สพป.สงขลา เขต 2 2,359 แสดงรายชื่อ
142 สพป.สงขลา เขต 3 1,375 แสดงรายชื่อ
143 สพป.สตูล 1,346 แสดงรายชื่อ
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 764 แสดงรายชื่อ
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 610 แสดงรายชื่อ
146 สพป.สมุทรสงคราม 183 แสดงรายชื่อ
147 สพป.สมุทรสาคร 780 แสดงรายชื่อ
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 331 แสดงรายชื่อ
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 469 แสดงรายชื่อ
150 สพป.สระบุรี เขต 1 798 แสดงรายชื่อ
151 สพป.สระบุรี เขต 2 62 แสดงรายชื่อ
152 สพป.สิงห์บุรี 244 แสดงรายชื่อ
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 1,157 แสดงรายชื่อ
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 356 แสดงรายชื่อ
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 404 แสดงรายชื่อ
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 180 แสดงรายชื่อ
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 759 แสดงรายชื่อ
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 774 แสดงรายชื่อ
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 400 แสดงรายชื่อ
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 585 แสดงรายชื่อ
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 1,541 แสดงรายชื่อ
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 487 แสดงรายชื่อ
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 1,823 แสดงรายชื่อ
164 สพป.หนองคาย เขต 1 223 แสดงรายชื่อ
165 สพป.หนองคาย เขต 2 95 แสดงรายชื่อ
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 298 แสดงรายชื่อ
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 418 แสดงรายชื่อ
168 สพป.อ่างทอง 351 แสดงรายชื่อ
169 สพป.อำนาจเจริญ 917 แสดงรายชื่อ
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 1,454 แสดงรายชื่อ
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 73 แสดงรายชื่อ
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 312 แสดงรายชื่อ
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 475 แสดงรายชื่อ
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 584 แสดงรายชื่อ
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 15 แสดงรายชื่อ
176 สพป.อุทัยธานี เขต 1 68 แสดงรายชื่อ
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 434 แสดงรายชื่อ
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3,291 แสดงรายชื่อ
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 476 แสดงรายชื่อ
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 235 แสดงรายชื่อ
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 316 แสดงรายชื่อ
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 841 แสดงรายชื่อ
183 สพป.บึงกาฬ 273 แสดงรายชื่อ
184 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 1,456 แสดงรายชื่อ
185 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 1,524 แสดงรายชื่อ
186 สพม.นนทบุรี 580 แสดงรายชื่อ
187 สพม.ปทุมธานี 449 แสดงรายชื่อ
188 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 890 แสดงรายชื่อ
189 สพม.ฉะเชิงเทรา 359 แสดงรายชื่อ
190 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 241 แสดงรายชื่อ
191 สพม.ราชบุรี 161 แสดงรายชื่อ
192 สพม.สุพรรณบุรี 767 แสดงรายชื่อ
193 สพม.เพชรบุรี 577 แสดงรายชื่อ
194 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 771 แสดงรายชื่อ
195 สพม.นครศรีธรรมราช 666 แสดงรายชื่อ
196 สพม.ตรัง กระบี่ 1,494 แสดงรายชื่อ
197 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 815 แสดงรายชื่อ
198 สพม.นราธิวาส 245 แสดงรายชื่อ
199 สพม.สงขลา สตูล 930 แสดงรายชื่อ
200 สพม.จันทบุรี ตราด 182 แสดงรายชื่อ
201 สพม.ชลบุรี ระยอง 855 แสดงรายชื่อ
202 สพม.เลย หนองบัวลำภู 243 แสดงรายชื่อ
203 สพม.อุดรธานี 198 แสดงรายชื่อ
204 สพม.หนองคาย 162 แสดงรายชื่อ
205 สพม.นครพนม 1,429 แสดงรายชื่อ
206 สพม.สกลนคร 2,296 แสดงรายชื่อ
207 สพม.กาฬสินธุ์ 1,101 แสดงรายชื่อ
208 สพม.ขอนแก่น 897 แสดงรายชื่อ
209 สพม.มหาสารคาม 617 แสดงรายชื่อ
210 สพม.ร้อยเอ็ด 699 แสดงรายชื่อ
211 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 982 แสดงรายชื่อ
212 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 1,609 แสดงรายชื่อ
213 สพม.ชัยภูมิ 812 แสดงรายชื่อ
214 สพม.นครราชสีมา 694 แสดงรายชื่อ
215 สพม.บุรีรัมย์ 517 แสดงรายชื่อ
216 สพม.สุรินทร์ 376 แสดงรายชื่อ
217 สพม.เชียงใหม่ 987 แสดงรายชื่อ
218 สพม.ลำปาง ลำพูน 1,319 แสดงรายชื่อ
219 สพม.เชียงราย 760 แสดงรายชื่อ
220 สพม.แพร่ 442 แสดงรายชื่อ
221 สพม.สุโขทัย 341 แสดงรายชื่อ
222 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 914 แสดงรายชื่อ
223 สพม.เพชรบูรณ์ 360 แสดงรายชื่อ
224 สพม.กำแพงเพชร 118 แสดงรายชื่อ
225 สพม.นครสวรรค์ 138 แสดงรายชื่อ
226 สพม.กาญจนบุรี 176 แสดงรายชื่อ
227 สพม.พระนครศรีอยุธยา 209 แสดงรายชื่อ
228 สพม.สระบุรี 122 แสดงรายชื่อ
229 สพม.สมุทรปราการ 1,009 แสดงรายชื่อ
230 สพม.สระแก้ว 341 แสดงรายชื่อ
231 สพม.นครปฐม 395 แสดงรายชื่อ
232 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 143 แสดงรายชื่อ
233 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 100 แสดงรายชื่อ
234 สพม.พัทลุง 460 แสดงรายชื่อ
235 สพม.ปัตตานี 241 แสดงรายชื่อ
236 สพม.ยะลา 97 แสดงรายชื่อ
237 สพม.บึงกาฬ 375 แสดงรายชื่อ
238 สพม.มุกดาหาร 211 แสดงรายชื่อ
239 สพม.แม่ฮ่องสอน 256 แสดงรายชื่อ
240 สพม.พะเยา 690 แสดงรายชื่อ
241 สพม.น่าน 1,393 แสดงรายชื่อ
242 สพม.ตาก 629 แสดงรายชื่อ
243 สพม.พิจิตร 215 แสดงรายชื่อ
244 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 238 แสดงรายชื่อ
245 สพม.ลพบุรี 128 แสดงรายชื่อ
นักเรียนทั้งหมด
157,001
245 เขต
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน และ ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567
ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2566
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2565
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2564
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2563
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2562
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2561
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2560
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2559
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2558
– ลงทะเบียนและรายงานผล ปี พ.ศ.2557
ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567
ผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 ที่สอบ 17 มีนาคม 2567