Advertisement

ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

0
4
ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา
ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

Advertisement

ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลฃดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา
ผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

ผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศผลสอบวันไหน จากการสอบล่าสุด สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 : ยังไม่ระบุแน่ชัด

ผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกที่นี่ (อัพเดตประกาศผลสอบที่นี่)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (สนามเล็ก 67) คลิกที่นี่! 

การเตรียมเอกสารของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (สนามเล็ก)

ด้วยสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนของการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2567 (สนามเล็ก) ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 67 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามใหญ่) 67 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 9 มีนาคม 2567 ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

แจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ฯ ดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงตนในวันสอบ ดังนี้

ค้นหาเลขประจำตัวผู้สอบของท่านจากประกาศแจ้งเลขประจำตัวสอบเท่านั้น พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของวิชาเลือกพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://coj.thaijobjob.com และกรอกเลขประจำตัวสอบของท่าน

เมื่อเข้าสอบให้แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หากแสดงบัตรไม่ครบทั้ง ๒ บัตร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด
ให้ผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด
สำหรับผู้เข้าสอบและตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลและเฝ้าระวังตัวเองโดยสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการของโรคติดต่อขอให้ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก 2566) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

ผลสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา
ผลสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก) 2567 ประกาศวันไหน สอบวันที่ 27 เมษายน 2567 ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา