Advertisement

ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่

0
6
ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่
ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่

Advertisement

ผลสอบ ปปช 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบ ปปช 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่
ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่

ลิงก์ ประกาศผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567

สำนักงานป.ป.ช. ขอ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการจำนวน 3,319 ราย

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 3,319 ราย

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

ลิงก์ ประกาศผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ ปปช. สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567

ประกาศผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567ผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่
ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่
ผลสอบ ปปช. 2567 ตำแหน่ง นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ สอบวันที่ 28 เม.ย. 2567 ประกาศผลสอบ ปปช. 67 เช็กข้อมูลได้ที่นี่