ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

0
82

ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

ประกาศ ผลสอบโอเน็ต ม.6 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

ผลสอบโอเน็ต ม.6 2565 ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565
ผลสอบโอเน็ตม.6 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

Advertisement

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มี ผลสอบโอเน็ต ม.6 2565 ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 จาก สทศ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

การสอบ O-NET ม.6 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5) ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ สทศ. เผยแพร่ประกาศ ผลสอบโอเน็ต O-NET ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ o-net ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบ 26-27 ก.พ. 2565 เช็กผลสอบโอเน็ต ม.6 ปี 2565 ได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

วัตถุประสงค์ในการสอบโอเน็ต

  • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 สอบปี พ.ศ. 2565

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย ม.6   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6  ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ม.6   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ ม.6   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– เฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6   ดาวน์โหลดที่นี่!!!

Advertisement

ประกาศผลดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่