ผลสอบโอเน็ต ม.3 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 13 ก.พ. 2565

0
72
ผลสอบโอเน็ต ม.3 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 13 ก.พ. 2565
ผลสอบโอเน็ต ม.3 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 13 ก.พ. 2565

ผลสอบโอเน็ต ม.3 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 13 ก.พ. 2565

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มี ผลสอบโอเน็ต ม.3 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ 13 ก.พ. 2565 จาก สทศ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

การสอบ O-NET ม.3 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 3 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์

Advertisement

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เว็บไซต์ สทศ. ได้เผยแพร่ประกาศ ผลสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ผลสอบโอเน็ต 2565  ประกาศผลสอบ o-net  ปีการศึกษา 2564 สอบ 2565

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

Advertisement

การสอบ O-NET ม.3 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  • เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ข้อสอบโอเน็ต O-NET ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2564 สอบปี พ.ศ. 2565

– ข้อสอบวิชาภาษาไทย+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์+เฉลย ดาวน์โหลดที่นี่!!!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สทศ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่