Advertisement

ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ได้ที่นี่

0
ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่
ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 วันที่ 22 เมษายน 2567 ท่านสามารถเช็ก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ทาง https://obec38.jobthaigov.com/ อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเว็บไซต์ของเราจึงขอนำลิงก์ประกาศผลสอบ เพื่อเตรียมประกาศผลสอบ ภาค ก ภาค ข ปีพ พ.ศ. 2567 มาฝากทุกท่าน ดังนี้ครับ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567อ่านประกาศ

ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ค ขึ้นบัญชี ที่สอบวันที่ 1 – 2 พ.ค. 2567 เช็ก การประกาศที่นี่!

ประกาศแล้ว 18 เม.ย. 2567 !!

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ picture_as_pdfตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อ่านประกาศ picture_as_pdfกำหนดวัน เวลา สถานที่รับการรายงานตัว และสอบเพื่อวัด ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ธุรการ
ดาวน์โหลด picture_as_pdfใบตรวจรับเอกสาร

ลิงก์ ประกาศผลสอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 (ประกาศแล้ว)

ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่
ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่

ลิงก์ การประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 หรือ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (รอประกาศ 22 เม.ย. 67)

ลิงก์เว็บไซต์หลักเกี่ยวกับการสอบ : https://obec38.jobthaigov.com/

ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38 ค. (2) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 ล่าสุด

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 38 ค. (2) สพฐ. 2567

fiber_newประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567อ่านประกาศpicture_as_pdf

อ่านประกาศ picture_as_pdfรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศล่าสุดเรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สพฐ. ปีพ.ศ. 2567 อ่านประกาศ picture_as_pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1อ่านประกาศ picture_as_pdf

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2อ่านประกาศ picture_as_pdf

ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่
ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่
ผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่
ผลสอบแข่งขันสพฐ38 ค. (2) 2567 ภาค ก ภาค ข ที่สอบวันที่ 7 เมษายน 2567 ตรวจสอบประกาศผลสอบแข่งขันสพฐ 38 ค 2 2567 ได้ที่นี่