ปิดเทอม นักเรียนหยุดพักผ่อน คุณครูหยุดด้วยหรือไม่

0
552

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน  ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องมาไขข้อสงสัย  สำหรับท่านที่สงสัยว่า ปิดเทอมครูไม่ได้ทำงาน ไม่ได้ไปโรงเรียน แล้วทำไมยังได้รับเงินเดือนปกติ  หรือบางโรงเรียนทำไมได้หยุด บางโรงเรียนทำไมครูไม่ได้หยุดแล้วยังไปทำงานอยู่   ไปดูกันเลย>>>

ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงาน และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547  ข้อที่ 6  กำหนดว่า วันปิดภาคเรียนคือวันหยุดพักผ่อนของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้ แต่ถ้ามีราชการจำเป็น ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการ เหมือนการมาปฏิบัติราชการตามปกติ

ทั้งนี้แล้วนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนในการสั่งให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติราชการ แม้จะอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียน การไม่มาปฏิบัติราชการตามคำสั่ง โดยไม่ยื่นใบลา ย่อมถือว่าเป็นการขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร.

Advertisement

>> ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547

Advertisement

สรุปก็คือ ปิดเทอมคือหยุดให้เด็กนักเรียนได้พักผ่อนค่ะ ไม่ได้หยุดให้ครูนะคะ เพียงแต่เมื่อไม่มีเด็กอยู่ในโรงเรียนครูก็เลยได้หยุดด้วย  แต่เมื่อมีงานราชการผู้บริหารก็สามารถสั่งให้ครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตลอดค่ะ  ดังนั้นในช่วงนี้ปิดเทอม ครูไม่ได้หยุดทำงานนะคะ มีกิจกรรมและหน้าที่อีกมากมายที่ต้องทำ เช่นตรวจข้อสอบ กรอกคะแนน รอนักเรียนบางกลุ่มส่งงาน แก้ 0 ร มส แล้วแต่ละช่วงชั้น บางคนได้รับมอบหมายตำแหน่งงานใหม่หรือ เปลี่ยนชั้นที่สอน ก็จะต้องตกแต่งห้องใหม่ ทำแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ใหม่เพื่อเตรียมการสอนในเทอมต่อไป  หรืออาจมีอบรมและประชุมด่วนก็ต้องไปตามคำสั่งผอ. และหน้าที่ที่ขาดไม่ได้อีกหน้าที่หนึ่ง คือการอยู่เวรยาม ซึ่งต้องมาโรงเรียนตามปกติ ดูแลอาคารสถานที่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียน ครูผู้ชายก็ต้องนอนเวรตามปกติ  สู้ๆนะคะคุณครูที่รักทุกท่าน…

บทความโดย  ประกาศผลดอทคอม