Advertisement

ปรับเงินเดือนครู 2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567

0
6
ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567
ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567

Advertisement

ปรับเงินเดือนครู 2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การ ปรับเงินเดือนครู 2567  โดย ผู้ช่วยเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงผ่าน รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567โดยมีราละเอียด โดยสรุปดังนี้

ปรับเงินเดือนครู 2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567
ปรับเงินเดือนครู2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567

1.การปรับเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ไม่ได้เป็นการปรับทั้งระบบ แต่เป็นการปรับเงินเดือนตามวุฒิ เฉพาะผู้ที่ได้การบรรจุแต่งตั้งใหม่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ว8/2567

2. แจ้งให้ผอ.โรงเรียน ดำเนินการสำรวจข้าราชการครูที่มีคุณสมับัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิ เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับเงินเดือน

3.เงินเดือนที่เป็นฐานในการสำรวจ คือ เงินเดือนที่ปรับใหม่ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

4. การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้ออกคำสั่งปรับเงินเดือนตามวุฒิ เช่น ถ้าครูผู้ช่วย หรือ ยังไม่มีวิทยฐานะ ให้โรงเรียนดำเนินการ ถ้าเป็นคุณครูที่วิทยฐานะให้สำนักงานเขตดำเนินการ โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุม อกคศ. เขตพื้นที่

ปรับเงินเดือนครู 2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567
ปรับเงินเดือนครู2567 ด่วน!! ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.แจ้ง ให้ผอ.โรงเรียนสำรวจครูในโรงเรียน ที่มีคุณสมบัติที่จะได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเสนอไปยังเขตพื้นที่ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนใหม่ ณ 22 เม.ย. 2567 สำหรับส่งรายชื่อไปยังเขตพื้นที่ เพื่อปรับเงินเดือนตาม ว8/2567

ท่านสามารถรับฟังรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

ที่มาจาก: รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567