Advertisement

ประกาศแล้ว! คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

0
ประกาศแล้ว! คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่
ประกาศแล้ว! คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

ประกาศแล้ว!  คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเช็ค ประกาศ คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ซึ่งในวันที่ 27- 28 – 29 มีนาคม 2567 ทางสทศ.จะประกาศผลการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2566 ดังนั้นเว็บไซต์ประกาศผลจึงขอนำข้อมูลผลสอบโอเน็ต 67 หรือ onet67 มาฝากทุกท่านโดยมีข้อมูลดังนี้ครับ

ประกาศแล้ว! คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่
ประกาศแล้ว! คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต (o-net) ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

ประกาศผลสอบ o-net ป.6 67 รายบุคคล คลิกลิงก์ด้านล่างครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2567)

ลิงก์ประกาศผลโอเน็ต 2567 รายบุคคล  : http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ o-net ป.6 67 รายโรงเรียน คลิกลิงก์ด้านล่างครับ (รอประกาศผลวันที่ 27 มีนาคม 2567)

ลิงก์ประกาศผลโอเน็ต 2567 รายโรงเรียน : http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 67 รายบุคคล คลิกลิงก์ด้านล่างครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 มีนาคม 2567)

ลิงก์ประกาศผลโอเน็ต 2567 รายบุคคล  : http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ o-net ม.3 67 รายโรงเรียน คลิกลิงก์ด้านล่างครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 มีนาคม 2567)

ลิงก์ประกาศผลโอเน็ต 2567 รายโรงเรียน : http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ป.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 10 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.3 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 11 ก.พ. 2567

ลิงก์ : เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ม.6 ปีล่าสุด o-net ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567

รวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ปีล่าสุด รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 จากโลกออนไลน์

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ที่สอบ 10 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบ 11 ก.พ. 2567 เช็คคะแนน onet 2567 ม.6 ที่สอบ ก.พ.-มี.ค. 2567 

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมทั้ง ดูคะแนนโอเน็ต 67 และ สอบถามคะแนน o-net รายบุคคล รายโรงเรียน ได้ที่นี่

วัตถุประสงค์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบปี 2567

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

วิธีดูผลสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 67 รายบุคคล เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลการประกาศผลสอบ o-net 67 ปีการศึกษา 25656 ป.6 จะประกาศในวันที่ 30 มี.ค. 2567 นี้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างจ้า

เมื่อเข้าลิงก์ดูวิธีการ คะแนนโอเน็ต 67 รายบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบ โดยให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. ปีการศึกษาที่สอบโอเน็ต (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2566)
    2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
    3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้เข้าสอบโอเน็ตในปีการศึกษานั้นๆ
    4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ )

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 วันไหน สทศ.ได้กำหนดการประกาศผลสอบโอเน็ต (o-net) ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 กำหนดการประกาศผลสอบ o-net คือ วันที่ 27 มีนาคม 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 กำหนดการประกาศผลสอบ o-net คือ วันที่ 28 มีนาคม 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 กำหนดการประกาศผลสอบ o-net คือ วันที่ 29 มีนาคม 2567

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่
คะแนนโอเน็ต 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ o-net 2567 ได้ที่นี่