ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)

0
381
ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)
ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)

ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)

สวัสดีค่ะคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มี ประกาศผลสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2563  (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564) มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ซึ่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มีกำหนดประกาศผลสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบโอเน็ต o-net 65 ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565
ประกาศผลสอบโอเน็ตo-net 65 ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดูผลสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนคลิกที่นี่ ประกาศแล้ว

Advertisement

ดูผลสอบโอเน็ต ม.3 ของรายบุคคลคลิกที่นี่ ประกาศแล้ว

 เข้าระบบการจัดสอบ O-NET ปี 2563 คลิกที่นี่

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลประกาศผลสอบo-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564) จาก สทศ.ค่ะ

ประกาศผลสอบ O-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบ o-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)
ประกาศผลสอบO-net ม.3 ปีการศึกษา 2563 ผลสอบo-net ม.3 (สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564)

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่