ประกาศผลสอบ o-net ป.6 2564 ปีการศึกษา 2563 (สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564)

0
612

 

 

สวัสดีค่ะคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มี ประกาศผลสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2563
(สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564) มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ซึ่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ได้มีกำหนด ประกาศผลสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ดังนี้ค่ะ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test)

Advertisement

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลสอบ o-net ป.6 (สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564) ของโรงเรียนคลิกที่นี่

ผลสอบ o-net ป.6 (สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564) ของรายบุคคลคลิกที่นี่

Advertisement

 เข้าระบบการจัดสอบ O-NET ปี 2563 คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ดูผลสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2563 (สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564) จาก สทศ.ค่ะ