ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT

0
209
ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT
ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT

ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สพฐ. ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการสอบเมื่อ วันที่  24  มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  มาแจ้งให้ทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ

ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT
ประกาศผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT

Advertisement

โดยวันนี้ 5  พฤษภาคม 2564  สทศ. สพฐ. ได้ ประกาศ สพฐ. ประกาศผล การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

ตามกำหนดการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 ของทาง สทศ. สพฐ. มีกำหนด ประกาศผลการสอบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป โดยท่านสามารถคลิกที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้

การสอบ NT คือออะไร?

Advertisement

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT
ประกาศผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ 24 มีนาคม 2564) ผลการสอบ NT

>>ประกาศผลสอบ NT ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ <<

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ : nt access2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลดอทคอม ขอขอบคุณที่มา : สทศ. สพฐ. ประกาศผลการสอบ NT  ปี 2563 สอบ 2564